Prevalentie VGV 2016

Prevalentie VGV 2016

Een nieuwe versie van de wereldkaart “Prevalentie van VGV in de wereld” is beschikbaar! GAMS België paste de tool aan nadat UNICEF in februari 2016  nieuwe schattingen omtrent VGV publiceerde. Dankzij deze cijfers kon GAMS België de gegevens toevoegen van…

Handleiding: Vrouwen, besneden en op de vlucht

Handleiding: Vrouwen, besneden en op de vlucht

“Vrouwen, besneden en op de vlucht. Ideeën voor een therapeutische begeleiding” is de recentste publicatie van GAMS België. De handleiding is het resultaat van een samenwerking tussen verschillende professionals en bespreekt verschillende therapeutische methodieken die momenteel in België toegepast worden…

Handleiding goede praktijken

Handleiding goede praktijken

Deze tool stelt concrete maatregelen en acties voor die deskundigen kunnen toepassen wanneer ze te maken krijgen met VGV.

De handleiding bestaat uit verschillende fiches (algemeen en per sector), die aangepast kunnen worden indien zich wijzigingen zouden voordoen in de wetgeving of in het werkveld.

Praatplaten: vrouwelijke genitale verminking en gendergebonden geweld

Praatplaten: vrouwelijke genitale verminking en gendergebonden geweld

Deze tool richt zich tot personen die leren lezen en schrijven en/of personen die Nederlands leren in klas- of groepsverband. Veel personen uit betrokken gemeenschappen doen op een bepaald moment beroep op dergelijke vormingen (inburgering, OKAN, alfabetisering), die een gepast kader vormen om het thema aan te kaarten. Meer nog, het is een kans om personen die anders misschien moeilijker toegang hebben tot bepaalde informatie, toch in te lichten.