Mijn lot ligt in de handen van mijn vader (deel 1 en deel 2)

Image-mijn-lotOmschrijving

Materiaal

 • Geïllustreerd boek, 38 pagina’s
 • Nawoord van de auteur met uitleg over het onderwerp

Referentie
DIALLO, Khadidiatou (2015), Mijn lot ligt in de handen van mijn vader, met de steun van Federaal Impulsfonds Migrantenbeleid, Provincie Antwerpen en Zonta Club of Brussel Zavel; illustraties van Anne PONSLET, Uitgever: GAMS België, Brussel.

Concept
Dit verhaal werd geschreven om beginnende lezers aan te moedigen, om hen te tonen dat schrijven kan dienen als uitlaatklep: de fouten doen er niet toe, de leerkrachten (alfabetisering en anderen) zijn er om te helpen. In de woorden van de auteur: “Je kunt schrijven wat je maar wilt, als je het met hart en ziel doet. Het is niet zo moeilijk als het lijkt.” Bepaalde gemeenschappen kunnen zich herkennen in de beproevingen die de hoofdpersonage moet doorstaan.

De publicatie richt zicht tot een breed publiek, maar in de eerste plaats tot jongeren en volwassen die al dan niet vlot kunnen lezen.
Aan de hand van deze publicatie kunnen volgende kwesties aangekaart worden:

 • positie van de (Afrikaanse) vrouw;
 • gedwongen/gearrangeerd huwelijk;
 • vrouwelijke genitale verminking.

Doelstellingen

 • Informeren en sensibiliseren over VGV, gedwongen huwelijk en de positie van de vrouw
 • Stimuleren van het debat omtrent VGV, gedwongen huwelijk en de positie van de vrouw

Gebruiksaanwijzing

De boeken zijn geschikt voor personen met een beperkt leesniveau en kunnen als pedagogisch materiaal gebruikt worden in scholen en alfabetiseringscursussen. De personages en gebeurtenissen kunnen discussies uitlokken over:

Gedwongen/gearrangeerd huwelijk

 • Waarom willen ouders het huwelijk van jongeren regelen?
 • Waarom wordt een neef als bruidegom gekozen?
 • Waarom wordt een echtgeno(o)t(e) opgelegd aan een vrouw (man)? (Verschil tussen de rollen van mannen en vrouwen)

Hierbij kunnen ‘onrechtvaardigheden’ naar boven komen die door de samenleving al dan niet als ‘aanvaardbaar’ worden beschouwd naargelang vrouwen of mannen getroffen worden. Ook de partnerkeuze door de familie, de Belgische wetgeving, … kunnen aan bod komen.

VGV – vanuit de weigering van Daba om Goubé te laten besnijden

 • Om welke verminkingen gaat het?
 • Voorstelling van de verschillende soorten VGV aan de hand van een pop
 • enz.

Extra
De boeken werden geschreven door Khadidiatou Diallo, een Senegalese vrouw die eind jaren ’80 in België kwam wonen. Ze leerde lezen en schrijven bij Collectif Alpha te Brussel. Khadia is de oprichtster en voorzitster van GAMS België.
Het boek werd uitgebracht met de steun van Federaal Impulsfonds Migrantenbeleid, Provincie Antwerpen en Zonta Club of Brussel Zavel.

Waar te vinden?
Brussel : GAMS België, Gabriëlle Petitstraat 6, 1080 Brussel / 02 219 43 40 / info@gams.be

Antwerpen : 

 • GAMS België, Van Maerlantstraat 56, 2060 Antwerpen / 0495 93 93 18 / info@gams.be – jessica@gams.be
 • Documentatiecentrum Atlas : Carnotstraat 110, 2060 Antwerpen / 03 338 71 60 / docatlas@provincieantwerpen.be
 • SENSOA : Leermiddelenbank, F. Rooseveltplaats 12 bus 7, 2060 Antwerpen / 03 238 68 68 / leermiddelenbank@sensoa.be

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *