abc van het beroepsgeheim en besnijdenis

abc van het beroepsgeheim en besnijdenis

Het ABC van het beroepsgeheim bij besnijdenis   Uitgever: GS-VGV Genre: Gids Doelgroep: Professionals die contact hebben met kinderen of gezinnen die getroffen zijn door VGV:  De medische sector  De kinderopvang- en onderwijssector  De psychosociale sector  De opvangsector voor asielzoekers…

Detectometer: een tool voor professionelen (m/v/x)

Detectometer: een tool voor professionelen (m/v/x)

De detectorometer is nu beschikbaar!   Beschikbaar online, download hier     Context België telt meer dan 12 000 meisjes die het risico lopen besneden te worden (https://gams.be/nl/2022/07/11/bekijk-onze-nieuwe-prevalentiestudie-over-genitale-verminking-in-belgie/). Doel groep • Medische sector, • Psycho-sociale sector, • Onderwijs, • Sector…

Hoe te praten over vrouwelijke genitale verminking

Hoe te praten over vrouwelijke genitale verminking

Vrouwelijke genitale verminking (VGV) wordt internationaal erkend
als een schending van mensenrechten. VGV is één van de vele
uitingen van ongelijke genderrelaties over de hele wereld en is een
vorm van geweld tegen vrouwen en meisjes waar wij, het End
FGM European Network, dringend een einde aan proberen te
maken…

How to talk about FGM (ENG)

How to talk about FGM (ENG)

“Words matter! The END FGM Eu Network, together with their members and as part of our Communications Working Group, have developed a small, concise and comprehensive guide on how to talk about Female Genital Mutilation in a respectful and non-stigmatising…