Voorstelling

De website

De website GS-VGV (Gezamenlijke strategie voor de strijd tegen Vrouwelijke Genitale Verminking) is ontstaan uit ontmoetingen en reflecties tijdens workshops die zowel professionelen als particulieren samenbrachten die zich van ver of dichtbij betrokken voelen bij de problematiek vrouwelijke genitale verminking.

De website is een weergave van wat tijdens deze workshops verricht is, met als doel dit werk verder te zetten en te bestendigen. Ze wil de referentie zijn voor alles wat rond het thema gebeurt en verschijnt in België, en dit door:

  • de bezoekers te informeren over de verschillende initiatieven in het land (via de tabs ‘Activiteiten’ en ‘Terrein’);
  • Tools samen te brengen die nuttig kunnen zijn voor professionelen en particulieren om vrouwelijke genitale verminking aan te kaarten met verschillende doelgroepen.
  • een overzicht te geven van (medische, juridische, terrein- …) publicaties over vrouwelijke genitale verminking verschenen in België (via ‘Publicaties’);
  • samenwerking mogelijk te maken tussen de verschillende partners of door de bezoekers de kans te geven referentiepersonen te vinden (via ‘Repertorium’);
  • concrete informatie te leveren over de stand van zaken in België: prevalentie en verspreiding van vrouwelijke genitale verminking, omstandigheden waarin deze zich kunnen voordoen, juridische context en asielkwesties (via ‘VGV’);
  • een  woordenlijst op te stellen rond VGV en zaken die van belang zijn voor het thema (via ‘woordenlijst).
De brochure

De brochure is:

  • Het resultaat van een participatief proces: de doelstellingen en voorgestelde activiteiten zijn het resultaat van een overlegprocedure die de  Belgische actoren, betrokken bij vrouwelijke genitale verminking (VGV), samenbracht (terreinorganisaties, doelgroep, experten).
  • Een referentiekader voor analyse en actie: tijdens de debatten die georganiseerd werden n.a.v. de Internationale Dag tegen Vrouwelijke Genitale Verminking in 2008, werd duidelijk dat er een enorm aantal actoren en acties bestonden in de strijd tegen VGV.  Zowel de kwaliteit van de interventies als het overleg tussen de actoren verbeteren, werd noodzakelijk. Deze brochure geeft een samenvatting van de problematiek en een operationeel plan dat door de betrokken partners is goedgekeurd.