Word lid van het netwerk GS-VGV

“5 goede redenen om lid te worden van de Gezamenlijke Strategie voor de strijd tegen VGV”

Wat biedt de GS-VGV?

 • Vormingen omtrent VGV en de begeleiding en doorverwijzing van vrouwen die te maken kregen met de praktijk.
 • Actuele informatie via de nieuwsbrief. Op deze manier blijft u op de hoogte van de activiteiten van het netwerk en haar leden, vormingen, nieuwe tools, …
 • Een platform waar u uw activiteiten rond VGV kunt aankondigen
 • Een overzicht van alle actoren werkzaam rond VGV in Wallonië en Brussel
 • De mogelijkheid om de werking van uw organisatie bekend te maken

Wat houdt een lidmaatschap bij de GS-VGV in?

 • Ervaringen en raadgevingen uitwisselen met andere Belgische organisaties werkzaam rond VGVToegang krijgen tot tools
 • Deelnemen aan netwerkactiviteiten
 • Deelnemen aan de Jaarlijkse Bijeenkomst
 • Uw activiteiten rond VGV bekendmaken via de nieuwsbrief, website, …
 • De activiteiten van het netwerk bekendmaken binnen uw persoonlijk of professioneel netwerk

… En voor wie nog verder wil gaan…

 • Ideeën voor workshops aanbrengen
 • Een artikel schrijven voor de website: interview, boekbespreking, enz.
 • Een lokaal of sectoraal overlegplatform opzetten
 • Deelnemen aan het Operationeel Overlegcomité

De GS-VGV hanteert een globale en pluridisciplinaire methodologie. Wanneer actoren uit verschillende domeinen samenwerken, kan men tot een betere probleemoplossing komen.

Binnen het netwerk maakt u ook kennis met andere organisaties werkzaam in uw sector. Zo komt u tot een interessante uitwisseling van ervaringen en good practices.

Wie kan lid worden van het netwerk?

Elke Belgische organisatie (vzw of publieke instelling) die tijdens het uitvoeren van haar activiteiten te maken krijgt met vrouwelijke genitale verminking, kan lid worden van de GS-VGV. Elk lid duidt één of meerdere vertegenwoordigers/-sters aan die geïnteresseerd is in het werken rond VGV, kennis heeft over dit onderwerp of graag meer kennis wil verwerven. Deze persoon of personen worden het aanspreekpunt voor het netwerk binnen uw organisatie.

Ook personen die geen deel uitmaken van een lidorganisatie, kunnen zich bij het netwerk voegen. In dit geval zal uw naam niet terug te vinden zijn op de lijst van lidorganisaties op de website.

Hoe lid worden van het netwerk ? U kunt lid worden van de GS-VGV door het inschrijvingsformulier, ingevuld en ondertekend door een verantwoordelijke van de organisatie, terug te bezorgen via mail of de post.

Klik hier voor het inschrijvingsformulier (in het Frans).

Gelieve ons steeds op de hoogte te houden van adreswijzigingen of wijziging van vertegenwoordiger/-ster.

Lidmaatschap is gratis Om praktische redenen, gaan de meeste activiteiten momenteel door in het Frans.