Achter het ACCESS chatscherm voor migrantenvrouwen geconfronteerd met geweld

Achter het ACCESS chatscherm voor migrantenvrouwen geconfronteerd met geweld

INTERVIEW. Via het ACCESS-project bieden GAMS België, Médicos del Mundo (Spanje) en FORWARD UK (Verenigd Koninkrijk) online chats aan in diverse talen. De bedoeling is de toegang tot hulp te vergemakkelijken voor vrouwelijke migranten, die de nationale talen niet spreken en geconfronteerd worden met gendergerelateerd geweld. Achter het ACCESS chatscherm zitten mensen als Mashaer, ACCESS co-bemiddelaarster en Jessica, maatschappelijk werkster.

Storytelling als middel tot empowerment voor vrouwen

Storytelling als middel tot empowerment voor vrouwen

Op het kruispunt van kunstzinnige therapie, autobiografisch verhaal en groepstherapie, maakt de creatie van een persoonlijke video het mogelijk zich opnieuw een eigen levenservaring toe te eigenen en zich ervan los te maken. Dankzij de samenwerking tussen StoryAtelier en GAMS en de financiële steun van Alter Egales kregen 8 vrouwen de kans een video te maken waarin zij een stuk van hun verhaal vertellen. Een workshop van drie dagen, Digital Storytelling, vol van emotie, solidariteit en leerervaringen…
We ontmoetten Marie Bryon, om meer te leren over dit werk en de gebruikte tool.