Storytelling als middel tot empowerment voor vrouwen

Storytelling als middel tot empowerment voor vrouwen

Op het kruispunt van kunstzinnige therapie, autobiografisch verhaal en groepstherapie, maakt de creatie van een persoonlijke video het mogelijk zich opnieuw een eigen levenservaring toe te eigenen en zich ervan los te maken. Dankzij de samenwerking tussen StoryAtelier en GAMS en de financiële steun van Alter Egales kregen 8 vrouwen de kans een video te maken waarin zij een stuk van hun verhaal vertellen. Een workshop van drie dagen, Digital Storytelling, vol van emotie, solidariteit en leerervaringen…
We ontmoetten Marie Bryon, om meer te leren over dit werk en de gebruikte tool.

“Mannen moeten hun verantwoordelijkheid nemen in de strijd tegen vrouwenbesnijdenis” – interview met Idrissa Salou

“Mannen moeten hun verantwoordelijkheid nemen in de strijd tegen vrouwenbesnijdenis” – interview met Idrissa Salou

Het Europese project Men Speak Out werd in 2015 en 2016 uitgevoerd in drie landen: België, Nederland en Groot-Britannië. GAMS België coördineerde het project. Het doel was mannen uit de diaspora te betrekken in de strijd tegen vrouwelijke genitale verminking (VGV). In alle deelnemende landen volgden ongeveer vijftien mannen een vorming rond VGV. Ze werden co-bemiddelaar en organiseerden sensibiliserende activiteiten binnen hun gemeenschappen. Wij geven het woord aan Idrissa, één van de mannen die deelnam aan de vorming.