Prevalentiestudie van VGV in België

GAMS voerde een studie uit naar de prevalentie van vrouwelijke genitale verminking (VGV) in België : « Schatting van de prevalentie van in België wonende vrouwen en meisjes die vrouwelijke genitale verminking ondergingen of het risico lopen om verminkt te worden, 2018 » in opdracht van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Met de medewerking van: ONE, Kind & Gezin, Fedasil, Dokters van de wereld, GAMS België.

Op 31 december 2016 verbleven in ons land 70 576 meisjes en vrouwen uit een land waar genitale verminking van vrouwen wordt uitgeoefend. Daarvan zijn er naar schatting 25 917 die effectief –door hun afkomst- te maken hebben met de praktijk van vrouwelijke genitale verminking (al besneden of in gevaar), waaronder 9.164 minderjarigen (jonger dan 18 jaar). Volgens de gemiddelde schatting (intact indien aangekomen vóór 5 jaar en besneden indien ze aankomen na hun 5e levensjaar) zouden er 17 575 besneden meisjes en vrouwen in België wonen, en lopen 8 342 andere, nog niet besneden meisjes een reëel risico op besnijdenis als er geen preventief werk wordt gedaan. De vijf meest vertegenwoordigde nationaliteiten zijn Guinee, Somalië, Egypte, Ethiopië en Ivoorkust. Vlaanderen is de regio die het meest te maken krijgt met deze problematiek met meer dan 11 000 meisjes en vrouwen die besneden zijn of die risico lopen; in Brussel Hoofdstedelijk Gewest bedraagt dit aantal 8 000; in het Waals Gewest 5 500. Elk jaar zijn er 1 419 besneden vrouwen die aangepaste zorg nodig hebben en/of zullen bevallen in een Belgische kraamkliniek.

Download prevalentiestudie (2019)

Prevalentiestudie VGV (long version) NL

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *