INTACT werft aan een jurist.e + en een directeur.trice

DRINGEND : INTACT werft aan : – een jurist.e (m/v/x) en een directeur.trice (m/v/x)

INTACT is een tweetalige vereniging die juridische bijstand biedt m.b.t. vrouwelijke genitale verminkingen (VGV), huwelijken onder dwang en eerwraken.

De vereniging verzekert samen met nationale en internationale partners juridische ruggensteun, sensibiliseert, verstrekt informatie, voert campagnes, bepleit de zaak en neemt de verdediging op van vrouwen, meisjes die het risico lopen een VGV of een andere geweldpleging die verband houdt met gender te ondergaan of deze reeds hebben ondergaan, en hun families. INTACT verleent eveneens adviezen, organiseert informatievergaderingen en verspreidt documentatie bestemd voor personen die beroepshalve betrokken zijn bij de bescherming van hogervermelde vrouwen en meisjes.

1. Directeur.trice (m/v/x) :

De functie

Onder het gezag en de uiteindelijke verantwoordelijkheid van de raad van bestuur (RvB) van de vzw, zal de directeur.trice :

 • De leiding waarnemen van de vereniging, de cohesie van het team medewerkers/-sters handhaven met het oog op de verwezenlijking van het maatschappelijke doel en het human-resources beleid verzekeren;
 • Het opstellen en de uitvoering van het meerjarige strategisch plan coördineren;
 • De algemene en financiële ondernemingsstrategie medebepalen en uitvoeren, alsook financieringsbronnen vinden die zullen bijdragen tot het verdere bestaan van de vzw;
 • Zorgen voor een gezond beheer op het vlak van financiën, administratie en logistiek;
 • Bijdragen tot het formuleren van beslissingen van de RvB en de Algemene Vergadering, en voornoemde beslissingen concretiseren;
 • Waken over de uitstraling en de impact van INTACT onder openbare diensten en privé ondernemingen, plaatselijke- en internationale partners en het brede publiek.

 

2. Tweetalig Nl-FR jurist.e (m/v/x) :

De functie

 • voert juridische onderzoekswerk uit en stelt tools op (rapporten, handleidingen, studies, informatie op de site, …)
 • zorgt voor de juridische hulp voor professionals en personen die betrokken zijn bij gewelddaden vallend onder het maatschappelijke doel
 • voert opleiding uit en spreekt in conferenties, colloquiums, …
 • maakt deel uit van een verenigingen en professionelen (magistraten, politie, artsen, leerkrachten, advocaten, …) netwerk
 • ontwikkelt en voert projecten uit, stelt financieringsaanvragen, administratieve en financiële verslagen op
 • coördineert en beheert alle aspecten van de implementatie van de projecten
 • waakt over de uitstraling en de vertegenwoordiging van INTACT onder openbare diensten en privé ondernemingen, plaatselijke- en internationale partners en het brede publiek.

Meer over de berichten:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *