Prevalentiestudie van VGV in België

Prevalentiestudie van VGV in België

The last prevalence study focused on the situation as of December 31, 2012. It had shown a doubling of prevalence in 5 years with an estimate of 13,112 girls and women already undergone FGM and 4,084 at risk (5).

These past two years, the Belgium had to deal with a migration crisis with an influx of Iraqi and Syrian families and African families from Somalia and Eritrea, countries with a high prevalence of FGM. A new study is needed to update the data that will better target the actions of the services involved in the protection of girls and the support of women already affected by FGM.

Nieuwe publicatie VGV : een aantal mythes onder de loep

Nieuwe publicatie VGV : een aantal mythes onder de loep

Vrouwelijke genitale verminking (VGV) is een vorm van gendergerelateerd geweld. Onderliggende genderrollen en -verwachtingen liggen aan de basis van de redenen waarom VGV uitgevoerd wordt.

Rond de problematiek van VGV worden erg hardnekkige, foutieve denkbeelden opgehangen. Zo worden vaak de subsaharaanse gemeenschappen geviseerd en is de publieke opinie ervan overtuigd dat VGV gepraktiseerd wordt vanuit een islamitisch geloof. Personen worden, net zoals de traditie zelf, afgeschilderd als ‘barbaren’ en gestigmatiseerd door ongenuanceerde en vaak neokoloniale mediacampagnes.

UNICEF: nieuwe cijfers omtrent VGV

UNICEF février 2016 : Au moins 200 millions de filles et de femmes en vie aujourd’hui ont subi des mutilations génitales dans 30 pays, d’après un nouveau rapport statistique publié à l’approche de la Journée internationale de la tolérance zéro à l’égard des mutilations génitales féminines (MGF) des Nations Unies.

Nieuwe richtlijnen WGO omtrent VGV

Op 16 mei 2016 publiceerde de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) nieuwe richtlijnen omtrent de begeleiding van de miljoenen vrouwen wereldwijd die een genitale verminking ondergingen. Deze handleiding is beschikbaar in het Engels en richt zich in het bijzonder tot gezondheidsdeskundigen die werken…

“Vrouwen, besneden en op de vlucht”

“Vrouwen, besneden en op de vlucht”

“Vrouwen, besneden en op de vlucht. Ideeën voor een therapeutische begeleiding” is de recentste publicatie van GAMS België. De handleiding is het resultaat van een samenwerking tussen verschillende professionals en bespreekt verschillende therapeutische methodieken die momenteel in België toegepast worden bij de begeleiding van vrouwen die geconfronteerd werden met genitale verminking of een gedwongen huwelijk.