Nieuwe richtlijnen WGO omtrent VGV

oms-lignes-direct-2016

Op 16 mei 2016 publiceerde de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) nieuwe richtlijnen omtrent de begeleiding van de miljoenen vrouwen wereldwijd die een genitale verminking ondergingen.

Deze handleiding is beschikbaar in het Engels en richt zich in het bijzonder tot gezondheidsdeskundigen die werken met vrouwen die te maken krijgen met VGV. Ook worden richtlijnen gegeven voor politici, leidinggevenden binnen de gezondheidszorg en alle verantwoordelijken inzake de planning, ontwikkeling en implementatie van nationale en lokale protocollen omtrent gezondheid.

Op de website van de WGO kunt u de volledige handleiding raadplegen, alsook een samenvatting hiervan (Engels).

“Wereldwijd moeten gezondheidsdeskundigen in staat zijn de gepaste zorgen te bieden aan meisjes en vrouwen die genitale verminking ondergingen. Velen kennen de gevolgen van deze praktijk voor de gezondheid echter niet. Vaak kregen ze ook onvoldoende vorming om het fenomeen te herkennen en correct te behandelen.”

De belangrijkste richtlijnen van de WGO betreffen:

  • Desinfibulatie: om de bevalling te vergemakkelijken, obstetrische complicaties en problemen aan de urinewegen te vermijden en/of te behandelen;
  • Mentale gezondheid: cognitieve gedragstherapie en psychologische ondersteuning om depressies en angststoornissen te behandelen;
  • Seksuele gezondheid van vrouwen: raadgeving omtrent seksualiteit om seksuele problemen te verhinderen of te behandelen;
  • Informatie en onderwijs: voor alle vrouwen en meisjes die VGV ondergingen, alsook gezondheidsopvoeding en informatie rond desinfibulatie voor gezondheidspersoneel en voor vrouwen en meisjes.

Meer informatie: persbericht WGO.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *