Handleiding: VGV in de Europese richtlijnen omtrent asiel

2016-06-01-endfgm-asylumdirectivesHet Europees netwerk End FGM European Network publiceerde een handleiding over VGV in de Europese richtlijnen omtrent asiel.

Deze handleiding schetst een overzicht van de wetsbepalingen van de Europese Unie inzake de asielprocedure, ontvankelijkheidsvoorwaarden en kwalificatie (Asylum Procedures, Reception Conditions and Qualification Directives). Het doel is de toepassing van de 3 richtlijnen op een toegankelijke manier uit te leggen aan vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld, die werken met mensen die te maken kregen met VGV.  Deze informatie kan de leden ondersteunen in hun lobbywerk omtrent het Europees asielsysteem en VGV bij de staatsoverheden. Ook is het een controlemiddel om te waken over het al dan niet nakomen van de plichten conform de Europese wetgeving.

De lidstaten moeten een gendergevoelig opvangbeleid garanderen en moeten speciale procedures opstellen bij het opvangen van bepaalde kwetsbare groepen, zoals meisjes en vrouwen die geconfronteerd werden met VGV. Ook moeten ze, naar aanleiding van internationale en Europese verordeningen, VGV erkennen als een vorm van vervolging en zijn ze verplicht internationale bescherming te bieden aan betrokken personen.

Raadpleeg de handleiding (Engels) via deze link: End_FGM_Asylum_Guide

Meer informatie:

  • Website END FGM Network
  • Interview: Europees netwerk ENG FGM Europe: lobbywerk vanuit een holistische benadering
Tagged on: , ,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *