Nieuwe blanco medisch attest VGV, CGVS (2017)

Er werden verschillende nieuwe maatregelen genomen in verband met het blanco medisch VGV-attest, dat werd uitgewerkt door het CGVS.

Aangezien het vandaag, 6 februari, de Internationale Dag ter Bestrijding van Vrouwelijke Genitale Verminking is, heeft het CGVS van de gelegenheid gebruik gemaakt om deze maatregelen openbaar te maken en het nieuwe blanco medisch attest te verspreiden.

I. Ter herinnering, dit attest wordt gebruikt in twee gevallen:

1) tijdens de asielprocedure om een asielaanvraag te staven. De asielzoekster (AZ) laat het attest door een arts invullen om te bevestigen dat ze geen VGV heeft ondergaan of dat ze wel VGV heeft ondergaan en welk type
2) in het kader van de opvolgingsprocedure ‘VGV’.

II. Context, nieuwe maatregelen en herwerking

1) Het CGVS kiest prioritair voor de oplossing ‘printbare versie beschikbaar op de CGVS-website’. Er zijn echter uitzonderingen (vgl. hieronder) waarbij het CGVS de asielzoekster een uitgeprinte versie kan geven als zij op het  CGVS aanwezig is (als ze bijvoorbeeld naar het gehoor komt zonder het attest te hebben gekregen en ze later een arts moet consulteren…).

2) Het blanco medisch attest werd herwerkt. Het is de bedoeling dat de artsen op het attest duidelijker zien welke medische gegevens het CGVS nodig heeft om de medische situatie van de asielzoekster exact te begrijpen. Het CGVS legde het herwerkte attest voor advies voor aan verschillende externe partners (een arts van de lijst van ‘artsen die vertrouwd zijn met VGV’, vertegenwoordigsters van Fedasil, Gams, Intact).

3) Binnenkort zal het CGVS in de oproeping voor het gehoor, die ze stuurt naar een asielzoekster die het motief VGV bij de DVZ aanhaalt, vermelden dat het medisch attest in uitprintbare versie op de CGVS-website beschikbaar is.

4) Uitzondering: in het kader van de opvolgingsprocedure VGV zal het CGVS eenmaal per jaar een geprinte versie van het attest blijven sturen naar de ouders van de meisjes die worden opgevolgd.

Klik op de link om naar het online medisch attest te gaan www.cgvs.be/nl/formulieren (onder de rubriek ‘Asielzoekers’).  

Contact :

Valentine AUDATE
Coordinatrice demandes d’asile liées au genre
valentine.audate@ibz.fgov.be

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *