abc van het beroepsgeheim en besnijdenis

abc van het beroepsgeheim en besnijdenis

Het ABC van het beroepsgeheim bij besnijdenis   Uitgever: GS-VGV Genre: Gids Doelgroep: Professionals die contact hebben met kinderen of gezinnen die getroffen zijn door VGV:  De medische sector  De kinderopvang- en onderwijssector  De psychosociale sector  De opvangsector voor asielzoekers…