abc van het beroepsgeheim en besnijdenis

abc van het beroepsgeheim en besnijdenis

Het ABC van het beroepsgeheim bij besnijdenis   Uitgever: GS-VGV Genre: Gids Doelgroep: Professionals die contact hebben met kinderen of gezinnen die getroffen zijn door VGV:  De medische sector  De kinderopvang- en onderwijssector  De psychosociale sector  De opvangsector voor asielzoekers…

VGV – een aantal mythes onder de loep

VGV – een aantal mythes onder de loep

Vrouwelijke genitale verminking (VGV) is een vorm van gendergerelateerd geweld. Onderliggende genderrollen en -verwachtingen liggen aan de basis van de redenen waarom VGV uitgevoerd wordt. Rond de problematiek van VGV worden erg hardnekkige, foutieve denkbeelden opgehangen. Zo worden vaak de subsaharaanse…

Prevalentie VGV 2016

Prevalentie VGV 2016

Een nieuwe versie van de wereldkaart “Prevalentie van VGV in de wereld” is beschikbaar! GAMS België paste de tool aan nadat UNICEF in februari 2016  nieuwe schattingen omtrent VGV publiceerde. Dankzij deze cijfers kon GAMS België de gegevens toevoegen van…

Praatplaten: vrouwelijke genitale verminking en gendergebonden geweld

Praatplaten: vrouwelijke genitale verminking en gendergebonden geweld

Deze tool richt zich tot personen die leren lezen en schrijven en/of personen die Nederlands leren in klas- of groepsverband. Veel personen uit betrokken gemeenschappen doen op een bepaald moment beroep op dergelijke vormingen (inburgering, OKAN, alfabetisering), die een gepast kader vormen om het thema aan te kaarten. Meer nog, het is een kans om personen die anders misschien moeilijker toegang hebben tot bepaalde informatie, toch in te lichten.