Praatplaten: vrouwelijke genitale verminking en gendergebonden geweld


Image praatplaten
Omschrijving 

Recent onderzoek toont aan dat VGV ook in België heel wat families raakt: naar schatting zouden 13.112 vrouwen de praktijk hebben ondergaan en zouden nog eens 4.084 meisjes het risico lopen verminkt te worden. Dit aantal loopt in stijgende lijn.

Om te voorkomen dat nog meer meisjes en vrouwen in België onderworpen worden aan de praktijk moet er ingezet worden op preventie. Hiertoe is een beter algemeen inzicht essentieel.

image-praat2Deze tool richt zich tot personen die leren lezen en schrijven en/of personen die Nederlands leren in klas- of groepsverband. Veel personen uit betrokken gemeenschappen doen op een bepaald moment beroep op dergelijke vormingen (inburgering, OKAN, alfabetisering), die een gepast kader vormen om het thema aan te kaarten. Meer nog, het is een kans om personen die anders misschien moeilijker toegang hebben tot bepaalde informatie, toch in te lichten.

Het doel van de praatplaten is dan ook om, op een laagdrempelige manier, personen te informeren over de verschillende aspecten verbonden aan VGV en andere vormen van gendergebonden geweld. Daarnaast laten de tekeningen ook toe om, afhankelijk van de interesses van de deelne(e)m(st)ers, (andere) thema’s aan te kaarten, zoals migratie, discriminatie, gezondheid, enz. Dit spel wil de deelne(e)m(st)ers ertoe aanzetten gendergebonden geweld los te koppelen van cultuur en het fenomeen over de grenzen heen te herkennen.

image-praatIn de handleiding werd de nodige informatie omtrent de behandelde thema’s op een overzichtelijke manier opgenomen met de bedoeling om het thema, dat soms moeilijk bespreekbaar kan lijken, op een efficiënte manier toegankelijk te maken voor de begeleid(st)er.


Doelstellingen

 • Het debat rond VGV en andere vormen van gendergebonden geweld stimuleren
 • Het voorkomen van VGV en gendergebonden geweld en het aanreiken van mogelijke pistes ter ondersteuning in geval men hiermee geconfronteerd wordt
 • Het herkennen van discriminatie en geweld stimuleren en dit loskoppelen van cultuur 


Waar te vinden?

 • Elektronische versie downloaden: Gebruiksaanwijzing Praatplaten Praatplaten-deel1 – Praatplaten-deel2
 • Papieren versie ontlenen in:
  • Brussel : GAMS België : Gabriëlle Petitstraat 6, 1080 Brussel / 02 219 43 40 / info@gams.be
  • Antwerpen :
   • GAMS België : Van Maerlantstraat 56, 2060 Antwerpen / 0495 93 93 18 / info@gams.be – jessica@gams.be
   • Documentatiecentrum Atlas, Carnotstraat 110, 2060 Antwerpen / 03 338 71 60 / docatlas@provincieantwerpen.be
   • SENSOA Leermiddelenbank, F. Rooseveltplaats 12 bus 7, 2060 Antwerpen / 03 238 68 68 / leermiddelenbank@sensoa.be

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *