VGV – een aantal mythes onder de loep

Vrouwelijke genitale verminking (VGV) is een vorm van gendergerelateerd geweld.

Onderliggende genderrollen en -verwachtingen liggen aan de basis van de redenen waarom VGV uitgevoerd wordt. Rond de problematiek van VGV worden erg hardnekkige, foutieve denkbeelden opgehangen. Zo worden vaak de subsaharaanse gemeenschappen geviseerd en is de publieke opinie ervan overtuigd dat VGV gepraktiseerd wordt vanuit een islamitisch geloof. Personen worden, net zoals de traditie zelf, afgeschilderd als ‘barbaren’ en gestigmatiseerd door ongenuanceerde en vaak neokoloniale mediacampagnes. illu6Aan de hand van de nieuwe publicatie VGV, een aantal mythes onder de loep, stellen GAMS vzw en Gezamenlijke Strategie voor de strijd tegen vrouwelijke genitale verminking (GS-VGV) de stigmatiseringen en stereotyperingen van ‘slachtoffers en daders’ van VGV aan de kaak. Misverstanden door foutieve denkbeelden en een gebrek aan zelfkritiek staan vaak een goede begeleiding in de weg en het is de bewustwording hiervan dat deze tool tracht te bereiken. Om tot dit doel te komen, werd ervoor gekozen 13 mythes onder de loep te nemen die GAMS en GS-VGV regelmatig te horen krijgen tijdens vormingsmomenten voor professionals of doorheen contacten met het grote publiek. Deze denkbeelden zijn allen een resultaat van bepaalde sociale verwachtingen die niet alleen een invloed hebben op de lichamen van vrouwen maar ook op dat van mannen, interseksuele personen en kinderen. De publicatie richt zich dan ook tot alle actoren binnen het sociaal werk, het onderwijs, het middenveld, de instituties, de politiek en binnen andere domeinen die zich engageren de sociaal-geconstrueerde, patriarchale rolpatronen in vraag te stellen.
 
GAMS en GS-VGV zijn er in elk geval van overtuigd dat door seksistische en neokoloniale beeldvorming tegen te gaan, men kan streven naar een meer gelijkwaardige, geweldloze samenleving. GAMS en GS-VGV achtten het belangrijk de (vaak monoculturele) blik van individuen en de eigen samenleving te verruimen om zo transversaal over de verschillen heen te werken aan een inclusieve samenleving.

•    Raadpleeg de handleiding online
•    Bestel gratis een papieren versie bij Jessica Tatout (jessica@gams.be of 0466 18 87 82)

This Guide is now available in a re-edited, in English.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *