How to talk about FGM (ENG)

How to talk about FGM (ENG)

“Words matter! The END FGM Eu Network, together with their members and as part of our Communications Working Group, have developed a small, concise and comprehensive guide on how to talk about Female Genital Mutilation in a respectful and non-stigmatising…

VGV – een aantal mythes onder de loep

VGV – een aantal mythes onder de loep

Vrouwelijke genitale verminking (VGV) is een vorm van gendergerelateerd geweld. Onderliggende genderrollen en -verwachtingen liggen aan de basis van de redenen waarom VGV uitgevoerd wordt. Rond de problematiek van VGV worden erg hardnekkige, foutieve denkbeelden opgehangen. Zo worden vaak de subsaharaanse…

Prevalentie VGV 2016

Prevalentie VGV 2016

Een nieuwe versie van de wereldkaart “Prevalentie van VGV in de wereld” is beschikbaar! GAMS België paste de tool aan nadat UNICEF in februari 2016  nieuwe schattingen omtrent VGV publiceerde. Dankzij deze cijfers kon GAMS België de gegevens toevoegen van…

Handleiding: Vrouwen, besneden en op de vlucht

Handleiding: Vrouwen, besneden en op de vlucht

“Vrouwen, besneden en op de vlucht. Ideeën voor een therapeutische begeleiding” is de recentste publicatie van GAMS België. De handleiding is het resultaat van een samenwerking tussen verschillende professionals en bespreekt verschillende therapeutische methodieken die momenteel in België toegepast worden…

Handleiding goede praktijken

Handleiding goede praktijken

Deze tool stelt concrete maatregelen en acties voor die deskundigen kunnen toepassen wanneer ze te maken krijgen met VGV.

De handleiding bestaat uit verschillende fiches (algemeen en per sector), die aangepast kunnen worden indien zich wijzigingen zouden voordoen in de wetgeving of in het werkveld.