Handleiding. Besneden vrouw en vluchtelinge. Mijn manier van overleven. Expertise en aanpak van de consultatie.

Handleiding. Besneden vrouw en vluchtelinge. Mijn manier van overleven. Expertise en aanpak van de consultatie.

Sinds een aantal jaar begeleiden de auteurs, in de hoedanigheid van psychologen, vrouwen die het slachtoffer werden van seksuele verminking en gedwongen huwelijken. Zij hebben ook vorming gegeven over de psychologische aspecten gebonden aan de begeleiding van deze vrouwen. De deelnemers aan deze vormingen uitten hun twijfel, hun bezorgdheid en soms hun onmacht en ontreddering tegenover situaties die zich in hun aanwezigheid voordeden. Met deze handleiding willen de auteurs tools/hulpmiddelen aanbieden om aan de ontreddering van de vrouwen en aan de eigen ontreddering als psychologisch, medisch, sociaal of juridisch hulpverlener, het hoofd te bieden.