Handleiding: het thema vrouwenbesnijdenis bespreekbaar maken met meisjes en/of hun familie

Capture d’écran 2015-02-05 à 17.21.57Beschrijving

Materiaal

  • Het document telt 23 pagina’s.
  • Introductievragen vertrekkende uit 3 basissituaties.
  • Verdiepende vragen.
  • Omgaan met de reactie van ouders.
  • Signaleringen melden bij andere verenigingen.

Referentie

Stratégies Concertées de lutte contre les MGF, Guide d’entretien pour aborder la question de l’excision lors des entretiens avec les filles et/ou leur famille, GAMS Belgique, Bruxelles,  2014.

Concept

De Belgische instellingen, gespecialiseerd in vrouwenbesnijdenis, baseren zich al verschillende jaren op de Nederlandse handleiding, en verwijzen eerstelijnshulpverleners naar deze handleiding voor informatie in verband met het aankaarten de problematiek. Voor de publicatie van de preventiekit werd beslist om de vertaling van de Nederlandse handleiding aan te passen aan de Belgische context. De leden van de gespecialiseerde instellingen hebben elementen toegevoegd, en zodoende de Nederlandse gids verrijkt.  

Doel

Het doel van een gesprek rond VGV is drievoudig:

  • Evalueren of het risico op besnijdenis bestaat. Indien dit het geval is, inschatten hoe groot het risico is met behulp van de risicoladder (cf. triptiek met risico-indicatoren, risicoladder en beslissingsboom).
  • Informeren over het feit dat meisjesbesnijdenis een inbreuk vormt op de fysieke en psychologische integriteit, en een overtreding van de mensenrechten. Het gaat om een ernstig feit, die gevaarlijk is voor de gezondheid en die bestraft kan worden met een gevangenisstraf.
  • Indien een meisje niet sinds de geboorte gevolgd wordt: bepalen of het meisje besneden is en indien nodig doorverwijzen. Dit is ook belangrijk om eventuele jongere zussen te beschermen.

De handleiding geeft een overzicht van de algemene informatie die, tijdens de gesprekken, gegeven moet worden aan de meisjes en hun familie.

Gebruiksaanwijzing

Dit document is slechts een handleiding. Verschillende punten, en vooral de woordkeuze (traditie, besnijdenis, snijden, etc.) om besnijdenis aan te duiden, moeten aangepast worden aan de gesprekspartner.

Over het algemeen is het aangeraden om van meer algemene vragen over te gaan naar meer specifieke vragen, zodat de betrokken personen niet het gevoel krijgen dat ze een verhoor ondergaan. Het is belangrijk een vertrouwensrelatie aan te gaan en de personen de kans te geven elementen aan te brengen waar u in de eerste plaats niet aan denkt.

Afhankelijk van de antwoorden die u verkreeg op uw vragen, zal u door de vragenlijst « reizen ». Het is belangrijk telkens de verkregen antwoorden te noteren, zodat u niet dezelfde vragen stelt doorheen de verschillende gesprekken.

Goed om te weten

 De Franstalige versie is een aangepaste versie van het Nederlands document “Preventie van VGV door de jeugdgezondheidszorg”, dat werd uitgegeven door RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) in 2010.

Het document werd aangepast aan de Belgische context in het kader van de Gezamenlijke Strategie voor de strijd tegen vrouwelijke genitale verminking, met als doel richtlijnen uit te werken voor preventie en bescherming in België.

Deze handleiding werd opgenomen in de preventiekit VGV.

De handleiding werd verwezenlijkt met de steun van de Federatie Wallonië-Brussel, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Waalse Gewest en het Europees Vluchtelingenfonds.

Waar kunt u de handleiding vinden?

Downloaden de handleiding (pdf)

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *