Vrouwelijke genitale verminking: handleiding voor de betrokken beroepssectoren

Capture d’écran 2014-09-02 à 20.23.34Omschrijving 

Materiaal 

De handleiding telt 160 pagina’s. 

  • 2 onderdelen: “een beter inzicht” (4 hoofdstukken) en “een betere benadering” (9 hoofdstukken) 
  • Conclusie
  • Bijkomende informatiebronnen
  • Lexicon
  • Bijlagen: prevalentie van VGV per land, internationale en regionale verdragen, wettelijke bepalingen van toepassing op VGV in het Belgisch strafrecht.  

Referentie 

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en GAMS België, Vrouwelijke Genitale Verminking: Handleiding voor de betrokken beroepssectoren, Brussel, 2011.

Concept

In het eerste deel van de gids wordt algemene informatie voor alle professionelen gegeven. In het tweede deel worden specifieke situaties en aanbevelingen vermeld voor bepaalde beroepssectoren. 

Doelstellingen 

Deze gids is bedoeld als leidraad die de professionelen moet helpen om: 

  • Een beter inzicht te krijgen in de problematiek van vrouwelijke genitale verminking (prevalentie, geografische verspreiding, medische en psychologische gevolgen) en de sociaal-culturele context waarin die evolueert (redenen aangehaald om VGV te rechtvaardigen);
  • De betrokken families beter te begeleiden (praktische tips om het onderwerp aan te kaarten bij de families, woordkeuze, werken met tolken of bemiddelaard, …)  ;
  • Vrouwen die besneden zijn te begeleiden op medisch of psychologisch vlak (opvolging van een zwangerschap, bevalling, behandeling van complicaties, psychologische begeleiding) of op juridisch of sociaal vlak ;
  • Mee te werken aan maatregelen ter preventie van vrouwelijke genitale verminking (advies aan families, doorverwijzing naar verenigingen of instellingen, …). 

Gebruiksaanwijzing 

Elk hoofdstuk toont een overzicht van de belangrijkste punten en de referenties die ernaar verwijzen. In het tweede deel wordt aan het begin van elk hoofdstuk aangegeven naar welke professionelen het hoofdstuk zich richt. 

Goed om te weten

De samenstelling van deze gids werd gecoördineerd door Fabienne Richard, vroedvrouw, lid van GAMS België en docent-onderzoekster aan het Departement Volksgezondheid van het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen. De gids werd verspreid met de steun van de FOD volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, de Franse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschap en de Duitstalige gemeenschap. 

Waar kunt u het document vinden?

Een elektronische versie in beschikbaar op internet: 

GAMS België
Gabrielle Petitstraat, 6
1080 Brussel – België

Tel : +32 (0)2 219 43 40
Fax : +32 (0)2 217 82 44

info@gams.be
www.gams.be

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *