Handleiding. Besneden vrouw en vluchtelinge. Mijn manier van overleven. Expertise en aanpak van de consultatie.

Guide Pratique Femme excisée

Beschrijving

Materiaal

 • Document van 56 pagina’s
 • 5 klinische casussen
 • Tekening met 4 acupressuurpunten om snel rust te vinden
 • Lexicon
 • Bibliografie
 • Voorgestelde lectuur
 • Bijlage: het verhaal van de twee hersenen

Referentie

D’Aguanno & Koletsis. Handleiding. Besneden vrouw en vluchtelinge. Mijn manier van overleven. Expertise en aanpak van de consultatie. Uitg. GAMS België, Brussel, 2012.

Concept

Sinds een aantal jaar begeleiden de auteurs, in de hoedanigheid van psychologen, vrouwen die het slachtoffer werden van seksuele verminking en gedwongen huwelijken.

Zij hebben ook vorming gegeven over de psychologische aspecten gebonden aan de begeleiding van deze vrouwen. De deelnemers aan deze vormingen uitten hun twijfel, hun bezorgdheid en soms hun onmacht en ontreddering tegenover situaties die zich in hun aanwezigheid voordeden.

Met deze handleiding willen de auteurs tools/hulpmiddelen aanbieden om aan de ontreddering van de vrouwen en aan de eigen ontreddering als psychologisch, medisch, sociaal of juridisch hulpverlener, het hoofd te bieden.

 Doelstellingen

 • Pistes voor reflectie aanreiken om bepaalde reacties en psychologische mechanismen beter te begrijpen;
 • De professioneel aanmoedigen om alert te zijn voor zijn eigen (emotionele) gemoedstoestand tijdens gesprekken met de vrouwen;
 • Bewust nadenken, het eigen professioneel handelen in vraag stellen;
 • Om zo een expertise en aanpak te ontwikkelen tijdens het gesprek die aangepast is aan zichzelf en aan de vrouw.

Gebruiksaanwijzing

Elke klinische casus kan los van de andere gelezen worden. Zo kan men het document doorbladeren in functie van de eigen behoefte.

De casussen worden voorgesteld in een kader. Elke casusprobeert een antwoord te formuleren op de volgende vragen:

 • Vanwaar deze reactie?
 • Wat doet de hulpverlener?
 • Wat werkt?
 • Wat vermijden we best?

Goed om weten

De handleiding bestaat in het Nederlands en in het Frans. Ze is ook beschikbaar in het publicatie- en documentatiecentrum van de ‘Fédération laïque de des Centres de planning familial (FLCPF)’, Tulpstraat 35, 1050 Brussel.

De publicatie is opgesteld door een psychologe en een psychotherapeute die sinds 2009 werken met vrouwen die het slachtoffer zijn van geweld (specifiek vrouwelijke genitale verminking). De casussen behandelen moeilijke situaties, naar voren gebracht door professionelen tijdens de vormingen van GAMS België. De gids werd nagelezen door actoren van het terrein.

In 2014 komt een nieuwe publicatie uit over therapeutisch werk met vrouwen die het slachtoffer zijn geworden van vrouwelijke genitale verminking.

Deze handleiding is gefinancierd door het Europees Vluchtingenfonds.

Waar kan je het document vinden?

De handleiding downloaden (PDF – 550Ko)

GAMS België
Gabrielle Petitstraat, 6
1080 Brussel – België

Tel: +32 (0)2 219 43 40
Fax: +32 (0)2 217 82 44

info@gams.be
www.gams.be

Fédération laïque de des Centres de planning familial (FLCPF)

Tulpstraat 35
1050 Brussel

Tel: +32 (0)2 502 68 00

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *