Handleiding goede praktijken

1. Introductie. Algemeen

1. Transversale fiches

2. Fiche Santé

2. Gezondheidszorg …

3. Opvang van asielzoekers

4. Fiche jeunesse

4. Jeugdhulp

5. Fiche justice et police

5. Politie en justitie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het recentste onderzoek omtrent de prevalentie van vrouwelijke genitale verminking (VGV) in België toonde aan dat meer dan 13.000 vrouwen zeer waarschijnlijk VGV ondergingen en dat meer dan 4.000 meisjes het risico lopen deze praktijk te ondergaan. Gespecialiseerde verenigingen (GAMS, INTACT, het netwerk GS-VGV) stellen vast dat de bestaande preventie- en beschermingsmechanismen op het vlak van VGV ontoereikend zijn.

Om aan de noden van professionals te beantwoorden, ontwikkelden we een handleiding met goede praktijken. Deze nieuwe tool stelt betrokken professionals een reeks concrete maatregelen en acties voor, waar ze een beroep op kunnen doen wanneer ze geconfronteerd worden met VGV.

De handleiding bestaat uit (transversale en sectorale) fiches die verder kunnen evolueren naar aanleiding van ontwikkelingen in de wetgeving of verbeteringen in de praktijk. De inleiding en de transversale fiche richten zich tot alle betrokken professionals. Daarnaast zijn er, per sector, specifieke fiches met voorbeelden van goede praktijken.

  • Download de sectorale fiche die u wenst te raadplegen door op bovenstaande afbeeldingen te klikken.
  • Download de volledige handleiding: VGV: good practices
  • Bestel een gratis versie van de handleiding door contact op te nemen met Jessica Tatout (jessica@gams.be). 

Inhoud van de handleiding ‘VGV: good practices’

Uw mening over de tool, de goede praktijken en/of de manier waarop u ze toepast interesseert ons! Mail uw feedback naar scmgf.be(at)gmail.com.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *