Handboek voor advocaten/s : VRV in het hader van een asielaanvraag

Deze publicatie is een update van de handleiding “Vrouwelijke genitale verminking in de context van een asielaanvraag” voor advocaten, die in 2012 door INTACT werd gepubliceerd en in 2014 werd geactualiseerd.

Deze actualisering is het resultaat van een samenwerking tussen INTACT en GAMS; na de stopzetting van de activiteiten van INTACT is de juridische deskundigheid van deze laatste op dit gebied overgedragen aan GAMS Belgique.

Gelet op de specifieke kenmerken van deze problematiek beoogt deze handleiding om advocaten en andere beoefenaars van juridische beroepen bij te staan in de context van een verzoek om internationale bescherming op grond van de vrees voor vrouwelijke genitale verminking van vrouwen VGV), gedwongen huwelijk en ander daarmee verband houdend geweld of wanneer een vrouw het slachtoffer is geworden van een besnijdenis. Naast de verschillende elementen van de definitie van vluchteling, bevat deze handleiding ook procedurele aspecten (bewijskwesties, CGRA-controles, enz.) alsmede praktisch advies en nuttige adressen.

Naar aanleiding van wijzigingen in de wetteksten en de evolutie van de praktijk van de asielinstanties in België was het nodig de handleiding over vrouwelijke genitale verminking van vrouwen bij te werken.

Deze handleiding is niet volledig. U kunt dus contact opnemen met GAMS (per e-mail of telefoon) om u te laten ondersteunen bij uw analyse en onderzoek.

De bijgewerkte handleiding zal vanaf 18 maart 2022 beschikbaar zijn. Bij deze gelegenheid zal op 18 maart een webinar-presentatie worden georganiseerd. Schrijf u hier in.

Schrijf u in op onze juridische nieuwsbrief gericht op advocaten, beoefenaars van juridische beroepen (v/m/x) en andere organisaties om juridische kwesties in verband met vrouwelijke genitale verminking (VGV), gedwongen huwelijken en ander gerelateerd geweld te bespreken:  hier.

De handleiding is hier beschikbaar

Bijlagen:

  • Tool countries reports is hier beschikbaar 
  • Modelbrieven : Om voor advocaten bepaalde acties te vergemakkelijken in het kader van de asielprocedure van de cliënt.e heeft de juridische dienst van GAMS verschillende modelbrieven opgesteld die gehanteerd kunnen worden door advocaten en die geadresseerd worden aan de asielinstanties of andere professionals (zoals artsen en psychologen). We hebben vier modelbrieven opgesteld: inzake de bijzondere procedurele noden, psychologische attesten, medische attesten, regularisatieprocedure. Deze zullen telkens geupdate worden. Modelbrieven is hier beschikbaar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *