Vorming en intervisie ‘Vrouwen, besneden en op de vlucht

GAMS20-2M4A2760

cred. Bea Uhart

In het kader van het AMIF-project biedt GAMS België dit jaar een reeks vormingen aan rond de therapeutische begeleiding van vrouwen die geconfonteerd werden met vrouwelijke genitale verminking.

Deze vormingen worden georganiseerd in het Nederlands en in het Frans en zijn een vervolg op de publicatie van de handleiding ‘Vrouwen, besneden en op de vlucht. Ideeën voor een therapeutische begeleiding’ (beschikbaar). Het is de bedoeling informatie over te brengen, uit te wisselen over en stil te staan bij onze praktijk en professionele ervaring met vrouwen die te maken kregen met VGV. Deelname aan de vormingen is gratis.

Deze vorming richt zich tot professionals uit diverse sectoren: psychologen, therapeuten, sociaal werkers/-sters, gezondheidsdeskundigen, leerkrachten, enz. Door pluridisciplinair te werken, willen wij tot een rijke uitwisseling komen.

vrouwen-besneden-vlucht“Ik ben niet zoals vroeger, ik ben niet normaal, de mensen zijn bang van me. Ik heb voortdurend hoofdpijn en ik vrees dat ik ziek ben. Ik ben bang dat ik gek word.” Zo beschrijft Clémentine, 35 jaar oud en afkomstig uit Burkina Faso, zichzelf wanneer ze voor het eerst bij GAMS België (Groep voor de Afschaffing van vrouwelijke genitale verminking) komt.

Sinds 2009 biedt de vereniging psychologische begeleiding aan vrouwen die het slachtoffer werden van VGV en/of gedwongen huwelijk. Dit kan zowel individueel als in groep. Sinds haar oprichting werkt de vereniging ook samen met verschillende diensten geestelijke gezondheidszorg.

Het doel van de vorming is om het begrip en de reflectie omtrent de psychologische gevolgen van VGV te stimuleren. Daarnaast zullen ook mogelijke begeleidingsvormen (zowel individueel als in groep) voorgesteld worden aan de hand van voorbeelden die momenteel worden toegepast in het werkveld.

Na de vormingsdag heeft u de mogelijkheid deel te nemen aan één of twee intervisiemomenten (naar keuze). Tijdens deze intervisiemomenten wordt dieper ingegaan op de impact van de vorming en wordt geëvalueerd in weke mate de vorming een positieve invloed had op uw praktijk. Ook is dit een kans om ervaringen uit te wisselen met het netwerk. Telkens worden twee concrete situaties, aangebracht door de deelnemers/-neemsters, geanalyseerd.
In bijlage vindt u de data waarop de vormingen en intervisiemomenten doorgaan.

20160706-dates-formations-NL
Inschrijving
de deelname is gratis
Nederlands : http://www.survio.com/survey/d/O3T6P2P9N3E1D3M5R
Frans : http://www.survio.com/survey/d/U2V5O9U6P3D3F0X1E

Meer informatie
Nederlands : Katrien De Koster, helpdesk Anvers : katrien@gams.be, 0495/93 93 18
Frans : Annalisa D’Aguanno, psychologue : annalisa@gams.be, 02/219.43.40

Programma Nederlands

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *