Press release Men Speak Out

PRESS RELEASE –APRIL 1, 2015   Launch of the MEN SPEAK OUT project   BRUSSELS, APRIL 1, 2015 GAMS Belgium, FORWARD UK, HIMILO foundation in Netherlands and the Institute of Tropical Medicine in Antwerp are pleased to announce the launch of…

Workshop : motiverende gespreksvoering

Motiverende gespreksvoering is “een directieve en cliëntgerichte gespreksstijl die als doel heeft de patiënt intern te motiveren om zijn gedrag te veranderen. Dit gebeurt door de ambivalentie te helpen verkennen en op te lossen, en hun beweegredenen om te stoppen…