Voor een betere preventie van vrouwelijke genitale verminking in België Voorstelling van de eerste toolkit voor professionals

GAMS-België (Groep voor de uitbanning van vrouwelijke genitale verminking) en de vzw INTACT, met de steun van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, nodigen u graag uit voor de conferentie ‘Voor een betere preventie van vrouwelijke genitale verminking in België’ op donderdag 5 februari om 10 uur in het Instituut, Ernest Blerotstraat 1 te 1070 Brussel. 

Volgens schattingen van de WHO moeten 100 tot 140 miljoen vrouwen en meisjes wereldwijd leven met de gevolgen van vrouwelijke genitale verminking en dreigen 3 miljoen meisjes ieder jaar het slachtoffer te worden van deze schadelijke praktijken. De onmiddellijke gevolgen en de gevolgen op lange termijn zijn aanzienlijk, zowel op fysiek, seksueel als psychologisch vlak. Vrouwelijke genitale verminking is een vorm van gendergerelateerd geweld en niets of niemand kan deze praktijken rechtvaardigen. België telt 13.000 slachtoffers van vrouwelijke verminking en meer dan 4000 meisjes dreigen er het slachtoffer van te worden.[1]

Meerdere organisaties uit het middenveld, verzameld in het netwerk van de gezamenlijke strategieën tegen vrouwelijke genitale verminking, willen vrouwelijke genitale verminking uitbannen door middel van preventie- en sensibiliseringsacties bij de betrokken gemeenschappen en opleidingen voor professionals. GAMS-België en INTACT zullen op deze conferentie de eerste nationale preventiekit voor professionals voorstellen.

 

Programma

  • 10u00: Onthaal
  • 10u15: Getuigenis van Fos Nour Mohammed, gemeenschapstussenpersoon bij GAMS België: een moeder vertelt over hoe de sensibilisering door professionals bij de aankomst in België haar mening over besnijdenis veranderde en tot de bescherming van haar dochter geleid heeft
  • 10u30: Inleiding door Michel Pasteel, Directeur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
  • 10u40: Fabienne Richard, referentieverloskundige inzake VGV en Directrice van GAMS België, stelt de preventiekit voor
  • 11u00: Christel De Craim, Voorzitster van het Vlaams Forum Kindermishandeling, licht de betrokkenheid van het VFK bij het proces toe
  • 11u10: Jasmina Topic, medisch-sociaal werkster (Travailleuse Médico-Sociale – TMS) bij het ONE van de wijk Ste-Marguerite in Luik, praat over haar praktische ervaring met het gebruik van de preventiekit
  • 11u30: Slotwoord door Christine Flamand, juriste en projectverantwoordelijke bij INTACT, over de aanbevelingen
  • 11u50: Vragen en antwoorden
  • 12u00: Drankje in de ontvangstzaal, voorstelling van de tentoonstelling GAMS België en vzw Boîte à Images ‘Vrouwenbesnijdenis, mijn manier om nee te zeggen’ en interviews
  • 13u00: Einde

 

Praktische details

op 5 februari 2015 van 10 tot 13 uur

Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
Zaal Storck
Ernest Blerotstraat 1
1070 Brussel

Simultaanvertaling Frans-Nederlands is voorzien.

 

Inschrijven is gratis maar verplicht en kan via Christel Delvael op het nummer 02/233 49 92 of via christel.delvael@igvm.belgie.be vóór 28 januari 2015.

 

Download here