Workshop : motiverende gespreksvoering

30728_2Motiverende gespreksvoering is “een directieve en cliëntgerichte gespreksstijl die als doel heeft de patiënt intern te motiveren om zijn gedrag te veranderen. Dit gebeurt door de ambivalentie te helpen verkennen en op te lossen, en hun beweegredenen om te stoppen te versterken.” 

Deze aanpak werd initieel ontwikkeld voor de behandeling van verslavingen, maar krijgt steeds meer aandacht van personeel uit de gezondheids – en sociale sector. Zo kan het nuttig zijn voor, onder andere, de preventie van cardio-vasculaire risico’s, de preventie van SOA’s, de promotie van gezonde voedingsgewoontes, het motiveren tot correcte inname van medicatie. 

Motiverende gespreksvoering is een ideaal communicatiemiddel, zowel voor volwassenen die problematisch gedrag vertonen als voor jongeren, die vaak positief reageren op deze niet-confronterende aanpak. 

De vorming die wij u aanbieden werd herbewerkt door Marthine Bos; training en advies in interculturele communicatie (Nederlandstalige versie) en FARES (Franstalige versie) in samenwerking met GAMS België. Het doel is de vroedvrouwen een communicatiemethode aan te bieden die zowel respect toont voor de persoon, als voor zijn waarden en overtuigingen. Het gaat om een interactieve en participatieve vorming, met theoretische onderdelen en het nabootsen van werkelijke situaties