Intervisiemomenten voor vroedkundigen die al een vorming VGV hebben gevolgd


Sinds 2012 heeft GAMS België vzw, in samenwerking met ICRH en met de steun van de FOD Volksgezondheid, vormingen gegeven aan meer dan honderd vroedkundigen die hierdoor in staat gesteld werden als aanspreekpunt VGV te fungeren. GAMS vzw organiseert momenteel 4 intervisiemomenten (2 in het Frans en 2 in het Nederlands) voor dezelfde doelgroep zodat ze hun kennis kunnen blijven bijwerken en hun ervaringen kunnen delen.
 
Inschrijving is gratis. Deelnemers/-neemsters krijgen een USB-sleutel met de laatste publicaties en klinische aanbevelingen en krijgen toegang tot didactisch materiaal te gebruiken tijdens raadplegingen.
 
Inschrijving is verplicht via info@gams.be
 
Data:

  • In het Nederlands
    • Donderdag 20 oktober in Gent (UZ Gent, Vrouwenkliniek)
    • Dinsdag 25 oktober in Brussel (Campus César de Paepe, UMC Sint-Pieter)
  • In het Frans
    • Dinsdag 18 oktober in Brussel (Campus César de Paepe, UMC Sint-Pieter)
    • Vrijdag 28 oktober in Luik (meer info over de plaats in september)

Deze intervisiemomenten vinden plaats tussen 9u en 12u30, Nadien worden broodjes voorzien opdat er nog wat bijgepraat kan worden.
 
Tot binnenkort!