Debat / Conferentie “Besnijdenis en migratie: de deconstructie van de denkbeelden”


Datum: Vrijdag 21 oktober, 14u-16u30 (ontvangst met koffie vanaf 13u45)
Plaats: AMAZONE, Middaglijnstraat 10, 1210 Brussel, zaal A329 (3e verdieping)
Doelpubliek: professionelen / hulpverleners
Inschrijving: beperkte plaatsen, inschrijving is verplicht. U kan zich inschrijven door een email te sturen naar Charlotte Chevalier van INTACT, charlotte.chevalier@intact-association.org voor 14/10/2016. Deelname is gratis.

Vrouwen en meisjes die bescherming nodig hebben tegen vrouwelijke genitale verminking of ander gendergerelateerd geweld worden soms gedwongen hun land te verlaten. Wanneer ze in BelgiË toekomen, worden ze geconfronteerd met de asielprocedure. Daarbij komt dat, in een tijd van argwaan tegenover migranten, de vrouwen of ouders die hun dochters willen beschermen, botsen op bepaalde ontvangen denkbeelden of vooroordelen.
Over welke denkbeelden en vooroordelen gaat het in de context van het vreemdelingenrecht in combinatie met vrouwelijke genitale verminking?

 • “mevrouw is reeds besneden, dus ze kan geen bescherming meer krijgen”
 • “men moet een dochter hebben om te kunnen beschermd worden”
 • “het is niet mogelijk asiel aan te vragen voor een intact meisje waarvan de ouders niet gekant lijken tegen vgv”

Deze activiteit wordt georganiseerd in het kader van het project ‘stereotypen en vrouwelijke genitale verminking’, geleid door de Gezamenlijke strategie voor de strijd tegen vrouwelijke genitale verminking en haar leden, en in partnerschap met de vzw INTACT.

Het eerste thema is de deconstructie van denkbeelden over ‘fraude in asielzaken’. Is dit een realiteit in België? Daarna is er een discussie over de context van de rechten voor vrouwen en meisjes die slachtoffer waren van vgv of vrezen voor een vgv in hun land van herkomst, rekening houdend met de grondrechten en het hoger belang van het kind. Ten slotte zal er gesproken worden over de middelen ter preventie van vgv voor een intact meisje dat zich in België bevindt.

stand d'INTACT lors des 20 ans du GAMS

Programma:

 • Wat is fraude in asiel?
  Hélène Gribomont, doctoranda en onderzoeksassistente aan de UCL, CeDIE en EDEM
 • Balises uitgaande van respect voor de grondrechten in het geval van vgv en het hoger belang van het kind.
  Mathieu Beys, jurist bij het Federaal Migratie Centrum (Myria)
 • Asielverzoek van ouders met een (intacte) dochter met een persoonlijke vrees.
  Charlotte Chevalier, juriste bij vzw INTACT en Hélène Gribomont
 • Controlemaatregelen en preventie door de verschillende actoren in de kinderbescherming in België. Charlotte Chevalier
 • Discussie met de deelnemers

Conferentie “Besnijdenis en migratie”