Paspoort “STOP VGV”

Capture d’écran 2014-08-05 à 17.45.55Beschrijving

Materiaal

Dit document (A6-formaat) telt 4 pagina’s en is uitgegeven in de vorm van een paspoort. Volgende informatie is hierin opgenomen:

  • Strafbaarheid van de praktijk
  • Wat is VGV
  • De gevolgen voor de gezondheid van meisjes en vrouwen
  • Het internationaal recht en Strafrecht in België
  • Contactpersonen in geval van risico, zowel in België als in het buitenland

 Referentie

 

Concept

Het paspoort “STOP VGV” heeft als doel meisjes die naar een risicoland reizen te verwittigen en te beschermen. Er wordt gewezen op de strafbaarheid van de praktijk en op de schadelijke gevolgen van VGV voor de gezondheid.

Het document richt zich tot ‘travel clinics’/vaccinatiecentra en eerstelijnsdiensten als zij geïnformeerd worden over meisjes die vertrekken naar een land waar VGV uitgevoerd wordt.

De ouders worden eraan herinnerd dat ze ook gestraft kunnen worden indien VGV in het buitenland uitgevoerd werd. Soms worden ouders, die geen VGV voor hun dochter wensen, onder druk gezet door hun familie of gemeenschap om de traditie toch te volgen. Voor vertrek moeten de ouders inschatten of de reis naar het land van herkomst een gevaar betekent voor hun dochter, en ter plaatste moeten ze alles in het werk stellen om het meisje te  beschermen.

Doelstellingen

Het paspoort « STOP VGV » heeft als doel het uitvoeren van VGV in het buitenland te verhinderen en meisjes die naar een risicoland reizen te beschermen. De omgeving en de gemeenschap worden gewaarschuwd over de gevolgen van VGV op korte en lange termijn, en worden geïnformeerd over de wetgeving in België.

Ouders die geïnformeerd werden over het gevaar van VGV maar die er toch voor kiezen met hun dochter(s) te reizen kunnen het paspoort tonen aan hun omgeving indien zij druk uitoefenen op de ouders om VGV uit te voeren.

Met behulp van het document kunnen de ouders uitleggen dat ze gestraft zullen worden indien hun dochter(s) besneden worden tijdens hun verblijf in het land van herkomst.

Gebruiksaanwijzing

Het paspoort «STOP VGV » wordt gebruikt om ouders te sensibiliseren omtrent het gevaar die hun dochters lopen tijdens een verblijf in het buitenland. De bedoeling is hen aan te zetten meisjes te beschermen in het geval de familie of de gemeenschap een besnijdenis plant.

Het paspoort wordt aan de familie gegeven voor vertrek. Het herinnert aan:

  • De strafbaarheid van de praktijk in België, ook indien VGV in een ander land wordt uitgevoerd. (artikel 409 van het Strafwetboek).
  • De schadelijke gevolgen, zowel op korte als op lange termijn, van VGV op de gezondheid van meisjes en vrouwen.

Het document werd vertaald in de talen gesproken door de gemeenschappen die VGV uitvoeren in hun land van herkomst en die het meest vertegenwoordigt zijn in België.

Goed om te weten

Om de overtuigingskracht van dit document te versterken, werd het verwezenlijkt in samenwerking met de FOD Justitie, de FOD Volksgezondheid en de FOD Vreemdelingenzaken. De logo’s van deze diensten zijn zichtbaar op de eerste pagina van de folder.

Het paspoort “STOP VGV” werd vertaald in 10 verschillende talen. Op deze manier wordt de informatie toegankelijk voor elke persoon behorende tot een ethnie waar VGV uitgevoerd wordt. Het paspoort is beschikbaar in het Frans, Nederlands, Engels, Arabisch, Malinké, Swahili, Peul, Moré, Somali en Afar.

Deze tool werd gefinancierd door het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen en de FOD Vreemdelingenzaken.

Waar kun je het paspoort vinden?

 INTACT vzw

Paleizenstraat, 154 Brussel

Tel: 02/539 02 04

mail: contact@intact-association.org

www.intact-association.org

 

Gezamenlijke strategie voor de strijd tegen VGV

Gabriëlle Petitsraat, 6 1080 Brussel

Tel: 02/219 43 40

mail: scmgf.be@gmail.com

www.strategiesconcertees-mgf.be

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *