Mijn woestijn : Stellingenspel aan de hand van de film Desert Flower

Image Mijn woestijnStellingenspel aan de hand van de film Desert Flower (Sherry Hormann)

Omschrijving
Recent onderzoek toont aan dat VGV ook in België heel wat families raakt: naar schatting zouden 13.112 vrouwen de praktijk hebben ondergaan en zouden nog eens 4.084 meisjes het risico lopen verminkt te worden. Dit aantal loopt in stijgende lijn.

Om te voorkomen dat nog meer meisjes en vrouwen in België onderworpen worden aan de praktijk moet er ingezet worden op preventie. Hiertoe is een beter algemeen inzicht essentieel.

Deze tool bestaat uit twee delen:

 • Deel 1: film en bespreking
  De film ‘Desert Flower’ vertelt het levensverhaal van Waris Dirie. Zij werd als kind besneden en ontvluchtte haar land om te ontsnappen aan een gedwongen huwelijk. Ook in het gastland wordt ze geconfronteerd met enkele moeilijke ervaringen. Deze film toont hoe Waris verschillende onderwerpen (VGV, gedwongen huwelijk, gedwongen migratie, schijnhuwelijk, …) beleeft en hoe ze hiermee omgaat. Dit maakt de onderwerpen tastbaar en bespreekbaar.
  De begeleid(st)er kan de film integraal tonen of kan enkele fragmenten (die in het draaiboek aangegeven worden) uitkiezen. In dit laatste geval wordt na elk fragment een bespreking voorzien van de elementen die aan bod kwamen.
 • Deel 2: stellingenspel 
  Na de kennismaking met het onderwerp en het bespreken van de informatie, kan overgegaan worden tot een interactief stellingenspel. Het debat wordt gestimuleerd aan de hand van stellingen waarbij eventuele taboes worden weggewerkt. 

In de handleiding werd de nodige informatie omtrent de behandelde thema’s op een overzichtelijke manier opgenomen met de bedoeling om het thema, dat soms moeilijk bespreekbaar kan lijken, op een efficiënte manier toegankelijk te maken voor de begeleid(st)er.

Doelstellingen

 • Basiskennis over VGV en gedwongen huwelijk overbrengen
 • Inzicht geven in de problematiek VGV en gedwongen huwelijk
 • Inzicht geven in onderliggende machtsstructuren (genderperspectief, postkoloniaal discours, machtsverhouding ouders/kinderen)
 • Het debat stimuleren in een context van wederzijds respect
 • Eventueel bestaande taboes i.v.m. VGV en genderrollen wegwerken
 • De deelnemers kunnen in de toekomst risicosituaties herkennen en weten tot welke contactpersoon ze zich moeten richten voor steun

Waar te vinden?

 • Elektronische versie downloaden : Mijn woestijn
 • Papieren versie ontlenen in:
  • Brussel : 
   • GAMS België : Gabriëlle Petitstraat 6, 1080 Brussel / 02 219 43 40 / info@gams.be
  • Antwerpen : 
   • GAMS België, Van Maerlantstraat 56, 2060 Antwerpen / 0495 93 93 18 / info@gams.be – jessica@gams.be
   • Documentatiecentrum Atlas : Carnotstraat 110, 2060 Antwerpen / 03 338 71 60 /
    docatlas@provincieantwerpen.be
   • SENSOA : Leermiddelenbank, F. Rooseveltplaats12 bus 7, 2060 Antwerpen / 03 238 68 68 / leermiddelenbank@sensoa.be

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *