Handboek voor advocaten/s : VRV in het hader van een asielaanvraag

manuel-mgf-nl-thumb-200pxVrouwelijke genitale verminkingen (VGV) zijn vormen van gendergerelateerd geweld die plaatsvinden in een discriminerende context ten aanzien van vrouwen (net als andere vormen van gendergerelateerd geweld zoals kindhuwelijken, gedwongen huwelijken en eergerelateerd geweld). Ze worden beschouwd als daden van vervolging in de zin van het Verdrag van Genève omwille van de ernst van deze praktijken.

Gezien de specificiteit van dit onderwerp, is deze handleiding bestemd om advocaten te ondersteunen in het kader van een asielaanvraag op grond van een vrees voor VGV of wanneer een vrouw het slachtoffer is van een besnijdenis. Naast de verschillende elementen van de definitie van vluchteling, omvat deze handleiding aspecten die verband houden met de rechtspleging (bewijsproblematiek, toezicht door het CGVS, etc.) evenals praktisch advies en nuttige adressen.

Ten gevolge de veranderingen van enkele juridische teksten en de evolutie in de praktijk van de Belgische asielinstanties, werd het noodzakelijk het handboek gerealiseerd in 2014 te actualiseren.

Deze handleiding is niet exhaustief. U kunt steeds beroep doen op vzw INTACT (via post, mail of telefoon) om u te ondersteunen in uw opzoekingen en analyses.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *