Educatief spel: vrouwelijke genitale verminking, ontrafeld en ontkracht

Image-ganzenbordOmschrijving
Recent onderzoek toont aan dat VGV ook in België heel wat families raakt: naar schatting zouden 13.112 vrouwen de praktijk hebben ondergaan en zouden nog eens 4.084 meisjes het risico lopen verminkt te worden. Dit aantal loopt in stijgende lijn.

Om te voorkomen dat nog meer meisjes en vrouwen in België onderworpen worden aan de praktijk moet er ingezet worden op preventie. Hiertoe is een beter algemeen inzicht essentieel, ook onder jongeren. Zij kunnen namelijk geconfronteerd worden met dit onderwerp, of dit nu in hun persoonlijke omgeving is of in hun vriendenkring.

Bij dit educatief spel gaan jongeren zelf op zoek naar antwoorden op allerhande vragen omtrent VGV. Daarnaast worden ook andere vormen van geweld en discriminatie aangekaart. De jongeren worden aangezet om kritisch stil te staan bij deze aspecten, die aanwezig zijn in het dagelijks leven.

In de handleiding werd de nodige informatie omtrent de behandelde thema’s op een overzichtelijke manier opgenomen met de bedoeling om het thema, dat soms moeilijk bespreekbaar kan lijken, op een efficiënte manier toegankelijk te maken voor de begeleid(st)er.

Doelstellingen 

  • Het debat rond VGV en andere discriminerende factoren op gang brengen
  • Een verband leggen met andere vormen van gendergebonden geweld
  • Het herkennen van discriminatie en geweld stimuleren en loskoppelen van cultuur
  • Het herkennen van risicosituaties stimuleren met het oog op preventie

Waar te vinden? 

Brussel : GAMS België : Gabriëlle Petitstraat 6, 1080 Brussel / 02 219 43 40 / info@gams.be

Antwerpen 

  • GAMS België : Van Maerlantstraat 56, 2060 Antwerpen / 0495 93 93 18  / info@gams.be – jessica@gams.be
  • Documentatiecentrum Atlas : Carnotstraat 110, 2060 Antwerpen / 03 338 71 60/ docatlas@provincieantwerpen.be
  • SENSOA : Leermiddelenbank, F. Rooseveltplaats12 bus 7, 2060 Antwerpen / 03 238 68 68 / leermiddelenbank@sensoa.be

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *