Verslag van de missie van INTACT in Guinee, februari 2014

Capture d’écran 2014-06-21 à 23.17.54Deze missie had als doelstelling een betere kennis te verwerven van het associatief en institutioneel kader in Guinee, dat strijdt tegen VGV en dat de bescherming van meisjes die risico lopen op besnijdenis tracht te bevorderen. Verder werd er getracht de banden met de verschillende actoren (zowel overheid als terreinorganisaties) te versterken, om de bescherming van meisjes die een risico lopen op besnijdenis te verbeteren, en dit zowel in België als in Guinee. In het kader van een asielprocedure wordt internationale bescherming soms afgewezen omdat de asielinstanties geloven dat een meisje beschermd kan worden tegen besnijdenis als haar ouders tegen de praktijk zijn. Het was ook nodig dit aspect ter plaatse aandachtig te bestuderen.

Er werden afspraken gemaakt met verschillende actoren met als doel:

 • De situatie op het terrein beter kennen en de impact van het strategisch plan 2012-2016, opgezet door de Guinese overheid, beter begrijpen. In dit kader werd er gesproken met:
  • Het Ministerie van Sociale Zaken, van Promotie van Vrouwen en Kinderen;
  • Het Algemeen Bestuur voor Kinderen (maakt deel uit van het Ministerie van Sociale Zaken);
  • Het Ministerie van Gezondheid;
  • Het OPROGEM (Office de protection du genre, de l’enfance et des mœurs), die deel uitmaakt van de juridische politie ;
  • Verenigingen, gespecialiseerd in de strijd tegen vrouwelijke genitale verminking (PSI, CPTAFE);
  • Internationale instellingen (UNFPA, UNICEF);
  • De Regionaal Directeur van Gezondheid van Mamou;
  • Bezoek aan het Gezondheidscentrum van Mamou en gesprek met een vroedvrouw. 
 • De context van vrouwen- en kinderrechten in Guinee beter kennen. In dit kader werd er gesproken met: 
  • Organisation guinéenne des droits de l’homme (OGDH);
  • De NGO « Même droits pour tous » ;
  • De kinderrechtbank (Conakry) ;
  • Het Hoog Commissariaat voor Mensenrechten van de Verenigde Naties (OHCHR).
 • De verenigingen en instellingen die meisjes tegen besnijdenis beschermen, identificeren. In dit kader werd er gesproken met:
  • CPTAFE in Conakry;
  • Verenigingen die op het terrein activiteiten tegen vrouwenbesnijdenis organiseren, zoals de NGO Tostan of Sabou Guinee. Deze projecten werden bezocht in Midden-Guinee, meer specifiek in Labé;
  • Het Ministerie van Sociale Zaken en meer specifiek het Algemeen Bestuur voor Kinderen. 

Dit verslag is enkel beschikbaar in het Frans: hier

Tagged on: , ,