Gezamenlijke strategie in de strijd tegen vrouwelijke genitale verminking. Een referentiekader voor analyse en actie in de Federatie Wallonië-Brussel (2013)

SC_MGF_2012_5 00001DE BROUWERE Marie, RICHARD Fabienne, DIELEMAN Myriam. Stratégies Concertées de lutte contre les mutilations génitales féminines. Un cadre de référence pour l’analyse et l’action en Fédération Wallonie-Bruxelles, Bruxelles, Uitg. GAMS België, tweede herwerkte uitgave februari 2013.

Downloaden (PDF – 1,4Mo)

Deze brochure van de Gezamenlijke Strategie voor de strijd tegen Vrouwelijke Genitale Verminking is een bijgewerkte en aangepaste heruitgave van de vorige versie die verscheen in december 2009. Ze verwerkt nieuwe enquêtegegevens en informatie die voortgekomen is uit drie dagen workshops, gehouden in de lente van 2012. Die gingen over de situatieanalyse van verhalen over risico op VGV en hebben ertoe geleid dat eerder geformuleerde doelstellingen en activiteiten verfijnd werden, en dat nieuwe doelstellingen en activiteiten werden vastgelegd. Deze uitgave bevat dus een update van de socio-epidemiologische diagnostiek en van het operationeel plan (vooral voor de assen preventie, opsporing en bescherming).