Notulen van het colloquium « Naar een preventie- en beschermingsprotocol voor kinderen slachtoffer van vrouwelijke genitale verminking »

actes colloque INTACT 2012

Interventies van de dag

9u00: Welkomstwoord door Thérèse Legros, coördinatrice van de vzw INTACT

9u10: Inleiding rond het NAP 2010-2014 door de Minister van Cultuur, Audiovisuele Middelen, Gezondheid en Gelijke Kansen van de Federatie Wallonië-Brussel

9u20: Samenvatting van de studie i.v.m. signalementen van VGV in België, door Marie de Brouwere

9u35: Voorstelling van het Nederlands protocol, door Tosca Hummeling, (GGD) Nederland

10u00 : Risico-evaluatie (en de beperkingen) van VGV in migratiecontext, door Sara Johnsdotter, Zweden 

11u10: Rondetafel over de preventie- en beschermingsmiddelen in de Federatie Wallonië-Brussel en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

14u00 : «  Contactname met families : Methodes en aanpak », door Martine Bos, (GGD), Nederland

14u20 : « Het beroepsgeheim op de proef gesteld door VGV », door Jean-François Servais

14u45 : « Beschermings- en opvolgingsmaatregelen », door Anne-Marie Renard

15u05 : «  Beschermingsmiddelen in noodgevallen », door Pierre-André Hallet

15u25 : « Preventie en repressie. Reflectie over de functies van het strafrecht en de beperkingen», door Françoise Digneffe

16u15 : Conclusies, door Fabienne Druant

De notulen van het colloquium downloaden : http://www.intact-association.org/fr/colloques.html