Vorming “Vrouwen, besneden en op de vlucht”


Vormingen aan rond de therapeutische begeleiding van vrouwen die geconfonteerd werden met vrouwelijke genitale verminking.

Meer informatie :Vorming en intervisie ‘Vrouwen, besneden en op de vlucht