Conferentie Internationale Dag tegen VGV, Federaal Parlement​


Recent Belgisch onderzoek rond asielprocedure en inzichten rond de rol van mannen bij VGV

AWEPA in samenwerking met GAMS en INTACT nodigen u uit ter gelegenheid van de Internationale Dag tegen vrouwelijke genitale verminking (VGV) op maandag 6 februari 2017 in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. (Aanmelden via de bezoekersingang), Leuvenseweg 13, 1000 Brussel.

Fadumo with her daughters at their shelter in Walala Biyotey IDP camp. Fadumo swore that she would not ket her children undergo circumcision after she suffered from the procedure. AU UN IST PHOTO / David Mutua

cred. photo David Mutua

Op 6 februari 2003 hield het Inter-African Committee (IAC) een internationale conferentie in Addis Abeba (Ethiopië). Afgevaardigden van dertig Afrikaanse landen en een aantal organisaties van de Verenigde Naties discussieerden over de traditie VGV en de ernstige schadelijke gevolgen die deze traditie heeft voor meisjes en vrouwen. De afgevaardigden waren het er unaniem over eens dat er een eind moet komen aan deze traditie in Afrika en de rest van de wereld. Daarnaast riepen ze 6 februari uit tot de Internationale Zero Tolerance Day tegen VGV.

Om gehoor te geven aan de oproep van het IAC richt AWEPA (‘the Association of European Parliamentarians With Africa) i.s.m GAMS en INTACT een platform op met elk jaar een bijeenkomst met als doel in België meer bekendheid te geven aan VGV en discussie te voeren over de wijze waarop VGV bestreden kan worden.

 

PROGRAMMA:

 • 12.00u – 12.10u  –   Ontvangst met broodjes
 • 12.10u – 12.35u   –  Welkomstwoord  en oprichting platform Zero Tolerance Day tegen VGV
                                    
  Els Van Hoof, Federaal Volksvertegenwoordiger, coördinator VGV AWEPA

  Toelichting werkzaamheden van ‘the Association of European Parliamentarians With Africa’ (AWEPA) in de strijd tegen vrouwelijke genitale verminking (VGV),

 • 12.35u – 12.55u   –  VGV & de asielprocedure: Studie naar de rechtspraak over de inoverwegingname van   mentale gezondheid in asielverzoeken gebaseerd op VGV of gendergerelateerd geweld

  Charlotte Chevalier, juriste bij INTACT.

  Deze studie gaat over de manier waarop de asielinstanties rekening houden met trauma in het kader van asielaanvragen die worden ingediend door vrouwen die slachtoffer werden van VGV of ander gendergerelateerd geweld. Eerst worden de moeilijkheden op vlak van bewijsvoering en evaluatie van geloofwaardigheid behandeld, waarna aanbevelingen worden geformuleerd om deze inoverwegingname te verbeteren.

 • 12.55u – 13.15u  – Men Speak Out, Sarah O’Neill, medisch antropologe, post-doctoraal onderzoeker, Tropisch Instituut Antwerpen

  Een kwalitatieve en kwantitatieve studie bij mannen met een migratie-achtergrond in België, het Verenigd Koninkrijk en Nederland om hun houding wat betreft de instandhouding van de praktijk vrouwelijke genitale verminking beter te begrijpen. Deze studie laat toe om de invloed van migratie op de houding van mannen t.a.v. VGV in te schatten maar toont ook het belang aan van grootschalige preventie- en sensibiliseringscampagnes bij de aankomst van nieuwkomers.

  Men Speak Out is een Europees project van twee jaar onder coördinatie van GAMS België in partnerschap met FORWARD UK, de HIMILIO Stichting en het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen.

 • 13.15u – 13.40u
  Reactie Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en MannenMarijke Weewouters – Adviseur
  Reactie FEDASILMartine Hendrickx – Beleidsmedewerker FEDASIL
 • 13.40 – 14.00u           Q&A
 • 14.00u – 14.15u      Afsluitende verklaringen federale parlementsleden: 
  Els Van Hoof (CD&V), Rita Bellens (NVA), Katrin Jadin (MR) o.v., Ine Somers (Open VLD) o.v., Fabienne Winckel (PS), Fatma Pehlivan (SP.a), Murielle Gerkens (Groen-Ecolo), Georges Dallemagne (CDH) o.v.

INSCHRIJVING

 

logo-awepa

logo-gams-20ans intact-logo