Colloquium


Colloquium rond de Internationale dag voor uitbanning van geweld op vrouwen

Dit jaar wijden we het thema aan een specifieke problematiek: “Hoe kunnen we vrouwen met een migratie-achtergrond beter beschermen tegen de gevolgen van dubbele discriminatie?”

Het is namelijk zo dat zowel het Nationaal Actieplan tegen gendergerelateerd geweld als het verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen maatregelen voorzien die erop gericht zijn om vrouwen met een migratieachtergrond die slachtoffer zijn van gendergerelateerd geweld, beter te beschermen.

Op aanbeveling van het gewestelijk platform partner- en intrafamiliaal geweld, willen we een stand van zaken opmaken van de huidige situatie in België en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, door de vraag vanuit verschillende hoeken te benaderen:

PROGRAMMA

(Inleiding) GAMS: dubbele discriminatie?
(Preventie) Garance : vrouwen met een migratieachtergrond, actief voor hun eigen veiligheid
(Wetgeving) CIRE: de situatie van migrantenvrouwen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld: wettelijk beschermingskader
(Praktische toepassing) Het platform ESPER: de praktische moeilijkheden die migrantenvrouwen ervaren.
(Getuigenis): Vie Féminine: getuigenis vanuit het comité voor vrouwen zonder papieren.

Deze voormiddag zal begeleid worden door Kris Smet, auteur van het boek “Liefde met alle geweld”.

Het colloquium gaat door op 28 november van 9u tot 12u45 in zaal 5 van het Flagey-gebouw, Heilig Kruisplein 1050 Elsene (zaal 5 is toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit).
Onthaal met koffie vanaf 9u. Na het colloquium wordt u uitgenodigd voor een lichte lunch.

Programma

Gelieve uw aanwezigheid ten laatste op 24 november te bevestigen via info@sosgeweld.brussels
Contact :  Buyst Pieter-Jan pjdebuyst@gob.brussels