“Mannen moeten hun verantwoordelijkheid nemen in de strijd tegen vrouwenbesnijdenis” – interview met Idrissa Salou

“Mannen moeten hun verantwoordelijkheid nemen in de strijd tegen vrouwenbesnijdenis” – interview met Idrissa Salou

Het Europese project Men Speak Out werd in 2015 en 2016 uitgevoerd in drie landen: België, Nederland en Groot-Britannië. GAMS België coördineerde het project. Het doel was mannen uit de diaspora te betrekken in de strijd tegen vrouwelijke genitale verminking (VGV). In alle deelnemende landen volgden ongeveer vijftien mannen een vorming rond VGV. Ze werden co-bemiddelaar en organiseerden sensibiliserende activiteiten binnen hun gemeenschappen. Wij geven het woord aan Idrissa, één van de mannen die deelnam aan de vorming.

Een brug tussen Frankrijk en Mali

Een brug tussen Frankrijk en Mali

Equilibres & Populations is een Franse NGO werkzaam rond gezondheidsbevordering en seksuele en reproductieve rechten. De organisatie heeft een specifiek project rond vrouwelijke genitale/seksuele* verminking in Mali: Protéger la Prochaine Génération. Aurélie Désrumaux werkt sinds 2010 als projectverantwoordelijke bij EquiPop. Ze wilde ons graag wat meer vertellen over het werk van de NGO in Mali en in Frankrijk.

Nieuwe publicatie VGV : een aantal mythes onder de loep

Nieuwe publicatie VGV : een aantal mythes onder de loep

Vrouwelijke genitale verminking (VGV) is een vorm van gendergerelateerd geweld. Onderliggende genderrollen en -verwachtingen liggen aan de basis van de redenen waarom VGV uitgevoerd wordt.

Rond de problematiek van VGV worden erg hardnekkige, foutieve denkbeelden opgehangen. Zo worden vaak de subsaharaanse gemeenschappen geviseerd en is de publieke opinie ervan overtuigd dat VGV gepraktiseerd wordt vanuit een islamitisch geloof. Personen worden, net zoals de traditie zelf, afgeschilderd als ‘barbaren’ en gestigmatiseerd door ongenuanceerde en vaak neokoloniale mediacampagnes.

UNICEF: nieuwe cijfers omtrent VGV

UNICEF février 2016 : Au moins 200 millions de filles et de femmes en vie aujourd’hui ont subi des mutilations génitales dans 30 pays, d’après un nouveau rapport statistique publié à l’approche de la Journée internationale de la tolérance zéro à l’égard des mutilations génitales féminines (MGF) des Nations Unies.