VGV: een beter begrip voor een betere begeleiding


Vorming voor professionelen 2015

Inschrijving: GAMS België, Daniela : tel : 02 219 43 40 – email : info@gams.be

Maximum 24 deelnemers/-sters

Dag 1

 • 9.00 – 9.15 Onthaal van de deelnemers/-sters en koffie
 • 9.15 – 9.30 Welkomstwoord
  • Voorstelling van de doelstellingen van de vorming
 • 9.30 – 10.15 Voorstelling van de deelnemers/-sters, “Verwachtingen en bezorgheden”
 • 10.15 – 11.30 Vrouwelijke genitale verminking: types, de praktijk, geografische spreiding en prevalentie, gevolgen voor de gezondheid
  • Katrien De Koster, coördinatrice GAMS Vlaanderen
 • 11.15 – 11.30 Koffiepauze
 • 11.30 -12.30 Psychologische aspecten
  • Katinka ’t Zandt , klinisch psychologe
 • 13.15 – 14.15 Maaltijd
 • 14.15 – 16.15 Socio-culturele aspecten
  • Getuigenis van vrouwen die VGV ondergingen (video)
  • Uitwisseling met de intercultureel bemiddelaars van GAMS: socio-culturele context en manieren om de problematiek aan te kaarten met vrouwen en families
 • 16.15- 16.30 Afronden van de eerste dag

Dag 2

 • 9.00 – 9.15 Onthaal van de deelnemers/-sters en koffie
 • 9.15 – 10.15 Juridische aspecten (Belgische wetgeving, beroepsgeheim,
  signalering)
  • Vraag en antwoord   Charlotte Chevalier, juriste, Intact vzw
 • 10.15 – 11.00 Voorstelling van beschikbare tools (preventiekit)
  GAMS, INTACT, Gezamenlijke Strategie voor de strijd tegen VGV
 • 11.00 – 11.15 Koffiepauze
 • 11.15 – 13.00 Casestudies gebaseerd op reële cases
  • Bespreking van concrete situaties waar de deelnemers/-sters mee
   geconfronteerd werden (elke deelnemer/-ster krijgt de kans een situatie
   voor te stellen die hij/zij graag zou bespreken)
 • 13.00 – 14.00 Maaltijd
 • 14.00 – 15.30 Dienstproject rond VGV – netwerken
  • Wat kan ik binnen mijn dienst doen om een betere begeleiding te
   verzekeren? Hoe kan ik zorgen voor een beter netwerk tussen de
   verschillende actoren?” Voorstelling van positieve werkwijzen en beslissingsbomen ontworpen
   door verschillende teams (ONE, materniteit)
  • Groepswerk rond dienstprojecten
 • 15.30 – 16.00 Samenvatting en evaluatie van de vorming

Inschrijving

Doelpubliek : professionelen die tijdens de uitoefening van hun beroep mogelijks in contact
kunnen komen met VGV of professionelen die geïnteresseerd zijn in de problematiek.

Interactieve methodologie

 • video
 • groepswerk
 • debatten
 • casestudie gebaseerd op reële cases.

GRATIS

 • Inschrijving is verplicht.
 • Maaltijd ter plaatse (mogelijkheid tot vegetarische maaltijd)
 • Elke deelnemer/-ster krijgt een informatiemap met documenten op CD-Rom.

Programma 

Programma Vorming voor professionelen 2015

Programma Vorming voor professionelen 2015

Data :

Frans: 1 en 2 oktober 2015, Brussel (Gabrielle Petitstraat 6, 1080 Molenbeek)
Nederlands: 8 en 9 oktober 2015, Brussel (Gabrielle Petitstraat 6, 1080 Molenbeek)
Frans: 12 en 13 november 2015, Luik (Rue Agimont 17, 4000 Luik)