Handleiding. Besneden vrouw en vluchtelinge. Mijn manier van overleven. Expertise en aanpak van de consultatie.

Guide Pratique Femme exciséeEen praktische handleiding, bestemd voor professionelen, die antwoordengeeft voor de bezorgdheid en het gevoel van onmacht waarmee zij geconfronteerd worden tijdens hun contact met vrouwen en het verhaal over het geweld dat deze ondergaan hebben.

Doelstellingen

  • Pistes voor reflectie aanreiken om bepaalde gedragingen en psychologische mechanismen beter te begrijpen;
  • De professioneel aanmoedigen om alert te zijn voor zijn/haar eigen (emotionele) gemoedstoestand tijdens de gesprekken met de vrouwen;
  • Bewust nadenken, zijn professioneel handelen in vraag stellen;
  • Om zo een expertise en aanpak te ontwikkelen tijdens het gesprek, aangepast aan zichzelf en aan de vrouw.

Downloaden (PDF – 600Ko)