Conference “Hard to Reach communites”


“Preventing Female Genital Mutilation in Hard To Reach communities”

GAMS België en het Europese netwerk End FGM nodigen u van harte uit voor de Europese conferentie “Preventing FGM in hard to reach communities” op vrijdag 26 april 2019 in Brussel.

Al vele jaren is ons werk ter preventie en begeleiding van personen getroffen door vrouwelijke genitale verminking voornamelijk gericht op gemeenschappen afkomstig uit sub Saharaanse landen zoals: Guinee, Somalië, Djibouti, Mali, enz. We zijn ons echter ook bewust van het bestaan van specifieke diaspora in Europa, afkomstig uit landen waar VGV ook voorkomt, bijvoorbeeld Egypte, Indonesië, Koerdistan (geografische en culturele regio in het Midden-Oosten). Werken met verschillende gemeenschappen is complex en uitdagend, maar we moeten ervoor blijven streven dat onze werking iedereen bereikt, onafhankelijk van diens afkomst of persoonlijke situatie.

Het doel van de conferentie is om een beter inzicht te krijgen in de drempels die ontstaan zijn tussen de verschillende diaspora en reguliere zorg- en sociale diensten. Er zal een poging worden gedaan om een antwoord te formuleren op de vraag wat de toegang tot deze diensten belemmert; en dit zowel vanuit het perspectief van de doelgroepen als vanuit het perspectief van de hulpverlening. Tijdens de conferentie zullen ‘good practices’ en concrete tools gepresenteerd worden om een ‘outreachende’ aanpak te implementeren.

Pdf : Harder to Reach 26_04

GRATIS REGISTRATIE: https://goo.gl/forms/bmJEKa5hVzCDplh63