Intervisie: samen sterk(er) tegen vrouwelijke genitale verminking


In samenwerking met Gelijke Kansen Vlaanderen biedt GAMS België vzw in elke provincie een reeks gratis intervisiemomenten aan. Deze intervisiemomenten richten zich tot professionals die in de afgelopen jaren een vorming volgden omtrent vrouwelijke genitale verminking (VGV).

Aan de hand van casestudies analyseren we de professionele ervaringen omtrent VGV en oefenen we op gespreksmethodieken. Ook bespreken we stereotype denkbeelden omtrent VGV en hoe die een invloed kunnen hebben op het handelen.

Het doel is professionals te ondersteunen en te versterken in hun werk met personen die geconfronteerd werden met VGV.

Praktische informatie
20160824-gams-intervisie
Inschrijving of meer informatie : jessica@gams.be of 02 219 43 40.

Aarzel niet om deze informatie door te sturen.