Conferentie Conventie van Istanbul


De Conventie van Istanbul: Een nieuwe tool om te stri jden tegen vrouwenbesni jdenis 

colloque-octobre-neDoel van de Conferentie 

Tijdens deze conferentie willen we de Conventie van Istanbul, die handelt over de preventie van en de strijd tegen geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, voorstellen als nieuwe tool in de strijd tegen vrouwenbesnijdenis. Deze nieuwe tool kan zowel gebruikt worden in het kader van de nationale bescherming als in het kader van de internationale bescherming. Experten zullen spreken over de inhoud van de Conventie. Ze zullen het controlemechanisme en de tools om toe te zien op de tenuitvoerlegging van de Conventie komen voorstellen. Gezien het gaat om een Conventie die aangenomen werd door de Raad van Europa, en waarvan de Europese Unie lid kan worden, worden de hulpmiddelen die uitgewerkt werden door de Europese Commissie eveneens voorgesteld. Er worden ronde-tafels georganiseerd, waarbij verschillende sprekers zullen komen vertellen over hun dagelijks werk waarbij ze vrouwen en meisjes beschermen (zowel nationaal als internationaal) en over de impact van de Conventie die zij verwachten te zien in hun activiteiten in België.
De conferentie richt zich op Belgische parlementairen en advocaten, op magistraten, op hulpverleners en actoren in de preventie en de strijd tegen vrouwenbesnijdenis, en op de asielinstanties.

Praktische informatie

De Conferentie zal doorgaan op 23 oktober 2015, in de Congreszaal, Huis van de Parlementsleden, Leuvenseweg 21, 1000 Brussel, van 8u45 tot 16u30.

Programma:
 • 8u45 Onthaal
 • 9u15 Inleiding door Christine Flamand, coordinatrice vzw INTACT
 • 9h25 Voorstelling van de Conventie van Istanbul en opvolging van de implementatie ervan, Johan Friestedt, Administrator Raad van Europa
 • 9u50 De rol van het nationaal parlement bij de opvolging van de toepassing van het Verdrag, Béatrice Fresko-Rolfo, Nationale Raad van Monaco en lid van de parlementaire vergadering van de Raad van Europa (te bevestigen)
 • 10h05 Praktische gids: de Conventie van Istanbul, een tool om een eind te stellen aan vrouwenbesnijdenis, Natalie Kontoulis, End FGM Network
 • 10h25 Hulpmiddelen ontwikkeld door de EU om te strijden tegen vrouwenbesnijdenis, Anne van Nistelrooij, DG Justitie, Europese Commissie
 • 10h50 Vragen en antwoorden
 • 11h10 Pauze
 • 11h30 Ronde-tafel: preventie van vrouwenbesnijdenis en de medische/psycho-sociale steun voor vrouwen en jonge meisjes die al besneden zijn gemodereerd door Fabienne Richard, directrice van GAMS België
  Panel:
  – Marijke Weewauters, Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
  – Marie-Fabienne Muyle, Travel Clinic, UMC Sint-Pieter
  – Samia Youssouf, gemeenschapsanimatrice, GAMS, Luik
 • 12h30 Vragen en antwoorden
 • 13h00 Lunch
 • 14h00 Getuigenis
 • 14h15 De Conventie van Istanbul en het Vluchtelingenverdrag: context en bijdrage, Andrea Vonkeman, UNHCR
 • 14h45 Ronde-tafel: Impact van de Conventie van Istanbul op de internationale bescherming, gemodereerd door Céline Verbrouck, voorzitster van INTACT
  Panel:
  – Sophie Van Balberghe, adjunct Commissaris Generaal, CGVS
  – Een vertegenwoordiger van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
  – Een vertegenwoordiger van het Belgisch Comité voor Hulp aan de Vluchtelingen
 • 15h45 Vragen en antwoorden
 • 16h15 Conclusie
 • 16h30 Einde
Programma

Conferentie Conventie van Istanbul