Brochure: Het beroepsgeheim en de vrouwelijke genitale verminkingen

Capture d’écran 2014-08-05 à 17.46.29Beschrijving

Materiaal

Deze brochure in A5-formaat telt 12 pagina’s informatie en is geïllustreerd met foto’s.

Referentie

INTACT vzw, Het beroepsgeheim en de vrouwelijke genitale verminkingen, INTACT vzw, 2010.

Concept

Deze brochure werd geschreven door de vzw INTACT en richt zich tot professionelen (schoolartsen, kinderartsen, gynaecologen, sociaal assistenten, psychologen, …) die gebonden zijn aan het beroepsgeheim en die geconfronteerd worden met een situatie van mishandeling, VGV in het bijzonder.

Doelstellingen

De bedoeling van deze brochure is professionelen te informeren over het beroepsgeheim. Er wordt vooral ingegaan op de omstandigheden waarin een vaststelling of een verklaring besproken mag worden met andere professionelen, met de bedoeling om meisjes te beschermen tegen VGV of slachtoffers op te vangen.

Gebruiksaanwijzing

De brochure mag uitgedeeld worden aan professionelen die werken met families waarvan de dochters het risico lopen besneden te worden, en die dit wensen te verhinderen. (mogelijke risicosituaties zijn een reis naar het land van herkomst, de zussen/moeder van het meisje zijn besneden, …)

De brochure bespreekt:

  • VGV als een vorm van mishandeling
  • Het beroepsgeheim (voor wie? waarom? welke verklaringen?), artikel 458 van het Strafwetboek
  • Het gedeeld beroepsgeheim, mits het vervullen van enkele voorwaarden
  • De uitzonderingen op het beroepsgeheim (Artikel 458bis van het Strafwetboek) in geval van mishandeling

Vervolgens bespreekt de brochure veelgestelde vragen die kunnen opkomen in een risicosituatie. Ook het belang van medische attesten in de asielprocedure of in een rechtszaak wordt aangehaald.

Op de laatste pagina vindt u de teksten van de juridische bepalingen betreffende het beroepsgeheim en het niet verlenen van hulp aan personen in nood.

Goed om te weten

Deze tool is ook beschikbaar in het Frans.

Deze brochure werd gerealiseerd met de steun van IGVM, het Europees Vluchtelingenfonds, de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Koning Boudewijnsstichting.

Waar kunt u het document vinden?

Klik hier voor de elektronische versie.

Indien u de brochure in papier wenst te ontvangen kunt u contact opnemen met:

 INTACT vzw

Paleizenstraat, 154 Brussel

Tel: 02/539 02 04

mail: contact@intact-association.org

www.intact-association.org

 

Gezamenlijke strategie voor de strijd tegen VGV

Gabriëlle Petitsraat, 6 1080 Brussel

Tel: 02/219 43 40

mail: scmgf.be@gmail.com

www.strategiesconcertees-mgf.be

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *